Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιβολή έκτακτης εισφοράς 2 τοις χιλίοις επί του τζίρου των επιχειρήσεων υπέρ του Ταμείου των ελευθέρων επαγγελματιών

Επιβολή έκτακτης εισφοράς 2 τοις χιλίοις επί του τζίρου των επιχειρήσεων υπέρ του Ταμείου των ελευθέρων επαγγελματιών

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)
Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
http://www.popek.gr * popek@popek.gr
Κιν Προέδρου 6932424482

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Οικονομικών.
Υπόψη : κ. Ι. Στουρνάρα , Υπουργού Οικονομικών
κ. Γ. Μαυραγάνη, Υφυπουργού Οικονομικών
Δ/νση : Κ. Σερβίας 10, 105 62 Αθήνα
Ηράκλειο Κρήτης, 4 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ. 1022

Θέμα: Επιβολή έκτακτης εισφοράς 2 τοις χιλίοις επί του τζίρου των επιχειρήσεων υπέρ του Ταμείου των ελευθέρων επαγγελματιών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σας επισημαίνουμε ότι η προβλεπόμενη (όπως πληροφορούμαστε) επιβολή έκτακτης εισφοράς 2 τοις χιλίοις επί του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε., δεν μπορεί να υπολογίζεται επί του μεικτού εσόδου πώλησης υγρών καυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 68% του τζίρου των πρατηρίων καυσίμων είναι ειδικοί φόροι και ΦΠΑ.
Κατά συνέπεια ζητούμε τη μη επιβολή αυτής της έκτακτης εισφοράς επί των εσόδων των υγρών καυσίμων των πρατηρίων.

Με εκτίμηση

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων