Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Εσωτερικός καθαρισμός κινητήρα της bluechemGROUP – Δείτε το προϊον

Εσωτερικός καθαρισμός κινητήρα της bluechemGROUP – Δείτε το προϊον

Διαφήμιση

Μόλυνση και κατάλοιπα άνθρακα προκύπτουν από την λειτουργία του κινητήρα, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για σύγχρονο πετρελαιοκινητήρα ή βενζινοκινητήρα. Αυτή η εξέλιξη είναι απόλυτα  φυσιολογική αλλά υπάρχουν και ορισμένοι παράγοντες όπως οι κοντινές αποστάσεις ή η συχνή οδήγηση σε  μποτιλιάρισμα που επιταχύνουν αυτή την κατάσταση. Η μόλυνση και τα κατάλοιπα εμποδίζουν την διαδικασία καύσης, οδηγώντας σε αρνητικές επιπτώσεις:

  • Απώλεια απόδοσης
  • Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου
  • Αυξημένος κίνδυνος φθοράς
  • Αυξημένες εκπομπές καυσαερίων

Καθαρό λάδι σε καθαρό κινητήρα

Το πλεονέκτημα του εσωτερικού καθαρισμού κινητήρα της bluechemGROUP έγκειται στο ότι όχι μόνο αφαιρεί την μόλυνση και τα κατάλοιπα, αλλά τα κρατάει σε αδράνεια ώστε να αφαιρεθούν πλήρως κατά την αλλαγή λαδιού. Επομένως, όταν θα προστεθεί στο σύστημα το νέο λάδι, δεν θα αναμιχθεί με υπολείμματα παλιού λαδιού. Έτσι, εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του κινητήρα, με τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Βελτιωμένες τιμές συμπίεσης και καλύτερη απόδοση
  • Μείωση κατανάλωσης λαδιού και καυσίμου
  • Μειωμένη φθορά των μερών του κινητήρα
  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του καταλύτη
  • Μειωμένες εκπομπές καυσαερίων

Πώς μπορούμε να πετύχουμε τα παραπάνω;

Με το Oil System Cleaner powermaxx  http://www.pro-techellas.gr/el/view/oilsystemcleanerpowermaxx

ή

Engine Clean Autoprofi http://www.pro-techellas.gr/el/view/oilcleanerautoprofi

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων