Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ετήσια έκθεση παραγωγού απόβλητων θα έχουμε συνάντηση με τον Κο Πάλα (Εντεταλμένος Περιφερειακό Σύμβουλο Μεταφορών & Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης)

Ετήσια έκθεση παραγωγού απόβλητων θα έχουμε συνάντηση με τον Κο Πάλα (Εντεταλμένος Περιφερειακό Σύμβουλο Μεταφορών & Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης)

Διαφήμιση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων