Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Εξωδικαστική ρύθμιση για το σύνολο χρεών προς τράπεζες εφορία Ταμεία

Εξωδικαστική ρύθμιση για το σύνολο χρεών προς τράπεζες εφορία Ταμεία

Διαφήμιση

Με τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία να έχουν σκαρφαλώσει στα 100 δισ. ευρώ –από τα οποία τα 13 δισ. ευρώ το 2016– και τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία να μετρούν περί τα 30 δισ. ευρώ, η εξωδικαστική διαδικασία αποτελεί την τελευταία ελπίδα της αγοράς για την απαλλαγή της από υπέρογκα χρέη που αδυνατεί να αποπληρώσει, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή της Κυριακής.

Η επίσπευση της διαδικασίας ψήφισης του νόμου αποκτά επίσης ανάλογη προτεραιότητα και για τις τράπεζες, όχι μόνο σε σχέση με τις δεσμεύσεις τους να μειώσουν τα «κόκκινα» δάνεια. Κυρίως, γιατί οποιαδήποτε καθυστέρηση θα δημιουργήσει εκ νέου ένα κλίμα αναβλητικότητας, καθώς αρκετές επιχειρήσεις θα αναμένουν την ψήφιση του νόμου, που υπόσχεται «κούρεμα» οφειλών, προκειμένου να ενταχθούν στις ευνοϊκές διατάξεις του. Η ισορροπίες που διαμορφώνονται είναι εύθραυστες και δεν είναι τυχαίο ότι προκειμένου να επισπευσθεί η ενεργοποίηση της διαδικασίας, οι τράπεζες δηλώνουν πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν το κόστος για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα μπορεί κάποιος να εγγράφεται για να ενταχθεί στον μηχανισμό της εξωδικαστικής ρύθμισης.

Αυτό, προκειμένου να αποφευχθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες του Δημοσίου(προκήρυξη διαγωνισμού, αξιολόγηση, ενστάσεις κ.λπ.), που θα θέσουν εν αμφιβόλω την ταχεία ενεργοποίηση του νόμου ακόμη και αν ψηφιστεί άμεσα.

Αυστηρές προϋποθέσεις
Η ρύθμιση χρεών μέσω της εξωδικαστικής διαδικασίας δεν πρέπει να δημιουργεί φρούδες ελπίδες. Οι προϋποθέσεις ένταξης θα είναι αυστηρές και συγκεκριμένες και θα αφορούν περιπτώσεις επιχειρήσεων που κρίνονται βιώσιμες. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για να ενταχθεί μια επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας που τηρεί απλογραφικό σύστημα, πρέπει να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε μία τουλάχιστον από τις τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης ή εφόσον τηρεί διπλογραφικό σύστημα, θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Ρητά, επίσης, από τη διαδικασία ένταξης θα εξαιρούνται:

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν εμπορική ιδιότητα, μεταξύ των οποίων γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, χημικοί, γεωπόνοι, οικονομολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, εμπειρογνώμονες, ελεγκτές, λογιστές αλλά και όσοι ασκούν παραϊατρικά επαγγέλματα ή καλλιτεχνικά επαγγέλματα, όπως συγγραφείς, ηθοποιοί, μουσικοί, σκηνοθέτες, διακοσμητές ή ανήκουν σε συναφείς επαγγελματικές ομάδες.
Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη), ή στις διατάξεις του ν. 4307/2014 (νόμος Δένδια) ή,
Εφόσον έχουν πτωχευτική ικανότητα, στις διατάξεις του νόμου 3588/2007 – εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή τους από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
Όσοι έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο η αναβίωση του νομικού προσώπου, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
Ηλεκτρονική αίτηση
Η αίτηση για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους (ΕΓΔΙΧ). Τη διαδικασία –μετά την υποβολή της αίτησης– αναλαμβάνει να εκκινήσει ο συντονιστής, που ορίζεται από την ΕΓΔΙΧκαι ο οποίος με τη συμφωνία του ενός πέμπτου των πιστωτών καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη εντός πέντε ημερών να διορίσουν έναν εμπειρογνώμονα που θα εκπονήσει έκθεση βιωσιμότητας του οφειλέτη ή ανάλογα σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών, εφόσον συμφωνηθεί κάτι τέτοιο.

Λύση βάσει δυνατοτήτων του οφειλέτη
Η λύση θα βασίζεται στην οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση θα αποπληρώνει τις οφειλές της με βάση τα κέρδη που θα προκύπτουν από τη δραστηριότητά της και σε βάθος χρόνου. Η ενιαία καταγραφή όλων των οφειλών της επιχείρησης, είτε αυτές αφορούν στο Δημόσιο είτε στις τράπεζες, είτε και σε τρίτους, συνιστά την πρώτη σοβαρή απόπειρα μιας ρεαλιστικής προσέγγισης για τις δυνατότητες αποπληρωμής που έχει κάθε επιχείρηση, ανοίγοντας τον δρόμο για γενναία «κουρέματα» οφειλών, όπου κρίνεται αναγκαίο. Μετά την υποβολή της αίτησης και την κλήση από τον συντονιστή που θα αναλάβει την υπόθεση, τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται μέσα σε ένα μήνα να πάρουν θέση επί της πρότασης που κάνει ο ίδιος ο οφειλέτης για τη ρύθμιση της οφειλής του.

Οι πιστωτές που συμμετέχουν στη διαδικασία καλούνται να αντιπροτείνουν εναλλακτική πρόταση ρύθμισης των οφειλών, ενώ σε περίπτωση που η υπόθεση έχει ανατεθεί σε εμπειρογνώμονα η όλη διαδικασία, για την αποδοχή ή όχι του σχεδίου αναδιάρθρωσης, πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση του σχεδίου. Η απόφαση υποβάλλεται προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο και από την ημερομηνία αυτή αναστέλλονται όλα τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη. Η απόφαση επικύρωσης από το δικαστήριο θα αφορά στο σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθμίζονται.

toxrima.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων