Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΦΕΚ 2385/19-6-2019 Προκήρυξη ΣΤ’ Κύκλου Δράσης «Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

ΦΕΚ 2385/19-6-2019 Προκήρυξη ΣΤ’ Κύκλου Δράσης «Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Διαφήμιση

Αριθμ. 61674

Προκήρυξη ΣΤ’ Κύκλου Δράσης «Επιχορήγηση ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περισσότερα στο παρακάτω link

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A99%CE%93%CE%93465%CE%A7%CE%998-2%CE%A8%CE%94?inline=true

 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνικό χώρο, στον τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και των εγκαταστάσεων πώλησης πετρελαίου θέρμανσης και ο κλάδος δραστηριότητας τους αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς Κ.Α.Δ. 2008 (NACE-αναθεώρηση 2 όπως ισχύει): –

47.3: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα. –

47.30: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα. –

47.30.8: Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα. –

47. 30.81: Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα.

-47.30.81.01: Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. –

47.78.85: Λιανικό εμπόριο καυσίμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας. –

47.78.85.15: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης (παράδοση στην εγκατάσταση του πωλητή). –

47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων. –

47.99.85.01: Λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ’ οίκον.

-46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή.

Δικαιούχοι Δικαιούχοι για υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης, είναι τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης σε όλη την ελληνική επικράτεια, που δεν έχουν λάβει επιχορήγηση κατά τους προηγούμενους Κύκλους της Δράσης (Α’, Β’, Γ’, Δ’ και Ε’) και έχουν ολοκληρώσει την επένδυση (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) μέχρι την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στον εν λόγω Κύκλο. Υποβολή προτάσεων

Η έναρξη και η λήξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του ΣΤ’ Κύκλου της Δράσης ανακοινώνεται στο διαδικτυακό τόπο της ΚτΠ ΑΕ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων