Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Φοροτεχνικά παράταση για την υποβολή των καταστάσεων

Φοροτεχνικά παράταση για την υποβολή των καταστάσεων

Διαφήμιση

Για να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι για την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών του έτους 2013, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μέχρι την 10ηΟκτωβρίου 2014».ΠΟΛ 1148/ΦΕΚ/1299/Β/22.5.2014

Παράταση στην προθεσμία που ξεκινά την 25η Ιουνίου 2014, για την υποβολή των καταστάσεων του άρθρου 10 του Κ.Φ.Α.Σ.για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2013, μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2014 για όλους τους υπόχρεους δείνει το υπουργείο οικονομικών

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων