Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Για τα αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης

Για τα αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης

Διαφήμιση

Μετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών σε όλα τα πρατήρια της Ελληνικής Επικράτειας και στις εγκαταστάσεις των Εμπόρων, για τον έλεγχο των διακινουμένων ποσοτήτων Υγρών Καυσίμων και Πετρελαίου Θέρμανσης, κατεγράφησαν από το σύστημα στις 30 Απριλίου 2015, μετά την λήξη της τότε χειμερινής περιόδου, και έκτοτε καταγράφονται καθημερινά, αλλά και στο τέλος της εκάστοτε χειμερινής περιόδου,  τα εναπομείναντα αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης και αποστέλλονται  αυτομάτως από το σύστημα εισροών-εκροών και αποθηκεύονται στους υπολογιστές της Γ.Γ.Π.Σ.

 Ως εκ τούτου δεν κατανοούμε την αποστολή μηνυμάτων από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας του ΗΦΑΙΣΤΟΥ προς τους διακινητές Πρατηριούχους και Εμπόρους πετρελαίου θέρμανσης όλης της χώρας, από τους οποίους ζητείται να υποβάλουν στην υπηρεσία του ΗΦΑΙΣΤΟΥ τα αντλήσιμα!!! αποθέματα του πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς αυτή η διατύπωση να προκύπτει από κάποια διάταξη.

 Αντιθέτως η ΠΟΛ 1019/16.1.2015 (ΦΕΚ Β 221/2015) άρθρο 2, αναφέρει ότι, τα αποθέματα των υγρών καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης, προσδιορίζονται αποκλειστικά από το σύστημα εισροών-εκροών.

«1. Η πολύ μικρή οντότητα, βάσει της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 και της παραγράφου 11 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου, που συντάσσει μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων (απλογραφικό λογιστικό σύστημα) και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία (πρατήριο) υγρών καυσίμων ή/και πετρελαίου θέρμανσης, προσδιορίζει τα αποθέματά της βάσει του συστήματος εισροών-εκροών».

Προφανώς, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας του ΗΦΑΙΣΤΟΥ, δεν γνωρίζουν αυτή την λεπτομέρεια ότι, η άντληση των υγρών καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε το αποφασίσει ο κάτοχός τους, απλά όμως δεν γίνεται καθημερινά για τεχνικούς πρακτικά λόγους.

Καταλήγοντας θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι το περιεχόμενο κάθε δεξαμενής υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης, είναι απολύτως αντλήσιμο, με ανάλογη προσαρμοσμένη τεχνική.

Το θέμα όμως, με την ατεκμηρίωτη απαίτηση (δεν προκύπτει από καμία διάταξη) από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας του ΗΦΑΙΣΤΟΥ, να υποχρεωθούν οι διακινητές Πρατηριούχοι και Έμποροι πετρελαίου θέρμανσης, να δηλώσουν τα αντλήσιμα!!!αποθέματά τους, δημιουργεί σύγχυση και πολλά ερωτήματα.

Η υπηρεσία του ΗΦΑΙΣΤΟΥ, αν θέλει μπορεί να ενημερώνεται καθημερινά για τα αποθέματα, αλλά και στο τέλος της εκάστοτε περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), στην οποία αποστέλλονται  καθημερινά αυτομάτως, από όλους τους διακινητές πετρελαίου θέρμανσης,  δια μέσω του συστήματος εισροών-εκροών.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων