Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Γνωρίζεις πως λειτουργεί η Ένωση μας; – Πληροφορία, Επικοινωνία ο πυλώνας

Γνωρίζεις πως λειτουργεί η Ένωση μας; – Πληροφορία, Επικοινωνία ο πυλώνας

Διαφήμιση

Όλα τα μέλη της ΕΝ.ΒΕ.Θ πάντα αυτό που βλέπουν είναι το αποτέλεσμα μιας ενέργειας, μια δράσης, μιας απόφασης. Και έτσι πρέπει να είναι, η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης υπάρχει για να διασφαλίζει τα συμφέροντα των μελών της και κατ επέκταση του κλάδου.

Ομως για να βγει ένα αποτέλεσμα υπάρχουν δεκάδες ώρες συζητήσεων , αναλύσεων και τέλος της απόφασης που θα φέρει το αποτέλεσμα αυτό. Όμως η Διοίκηση της κάθε Ένωσης έτσι και της ΕΝ.ΒΕ.Θ δίνει λόγο για τις αποφάσεις της και τα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό τα μέλη πρέπει να είναι κοντά στην διοίκηση, να συμμετέχει στα Συμβούλια αλλά κυρίως να είναι στο πιο σημαντικό γεγονός που είναι η Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Έτσι και το 2018 στις 20 Μαϊου και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης  η Ετήσια Γενική Συνέλευση και όλοι πρέπει να είμαστε παρόν γιατί θα ληφθούν και πολύ σημαντικές αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις σε μεγάλο βαθμό θα δημιουργήσουν εξελίξεις που οι πρατηριούχοι θα είναι στο κέντρο των αποφάσεων και θα ακολουθούν ότι τους επιβάλλουν.

Παρακάτω βλέπεται την λειτουργία της ΕΝ.ΒΕ.Θ που στόχο έχει να διοχετεύσει την πληροφορία προς τα μέλη, πληροφορία που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να σώσει και την επιχείρηση

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων