Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Η αναγκαιότητα μερικής κατάργησης του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Η αναγκαιότητα μερικής κατάργησης του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Διαφήμιση

Υπόμνημα της Π.Ο.Π.Ε.Κ προς τα υπουργεία οικονομικών και ανάπτυξης για τη μερική κατάργηση του συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», ως προς τη λειτουργία έκδοσης καταστάσεων με τις συναλλαγές πετρελαίου θέρμανσης οι οποίες καταγράφουν τις διακινούμενες ποσότητες καυσίμων, δεδομένης της επικάλυψης της συγκεκριμένης λειτουργίας του συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» από το σύστημα εισροών- εκροών

Με το Υπόμνημα που αποστείλαμε στις 30/4/2014 στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, θέσαμε υπόψη τους την ανάγκη κατάργησης του ΗΦΑΙΣΤΟΥ, στο σκέλος που αφορά τα αποθέματα του πετρελαίου θέρμανσης λόγω επικαλύψεως αυτών από το σύστημα εισροών-εκροών.

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους Πρατηριούχους να μη προβούν σε καμία ενέργεια μετά τις 30/4/2014, μέχρι να απαντηθεί το θέμα από τα αρμόδια Υπουργεία.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων