Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΙΚΑ: 409 ευρώ μικτά ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση

ΙΚΑ: 409 ευρώ μικτά ο μέσος μισθός για μερική απασχόληση

Διαφήμιση

Οι επιπτώσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα από την επιβολή των capital controls στην ελληνική οικονομία τον Ιούνιο του 2015, αποτυπώνονται και στα τελευταία στοιχεία του ΙΚΑ, σύμφωνα με τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των επιχειρήσεων. 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι πέρυσι τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014, ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 2,98% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,72%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 2,35%, ενώ ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 1,70%.

Τα αναλυτικά στοιχεία της εξέλιξης των μισθών

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε πέρσι τον Ιούνιο σε 51,04€ και ο μέσος μισθός σε 1.183,28€, ενώ με μερική απασχόληση ανήλθε σε 23,86 € και σε 409,44€ αντίστοιχα. Στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 41,64 € και 551,31€. Στις κοινές επιχειρήσεις το μέσο ημερομίσθιο και η μέση απασχόληση έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες. Το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς ανέρχεται στο 62,66% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 59,69%. Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 84,97% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 94,80%.

Σύγκριση βασικών μεγεθών με τα αντίστοιχα  του Ιουνίου του 2014

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6,04%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 13,39% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5,65%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 4,58%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 13,75%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 3,53%. Το ποσοστό των απασχολούμενων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε από 22,87% σε 23,24%, και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 56,33% σε 55,74%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,65% σε 46,71%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,01%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,85% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 2,99%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,05%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,90%.

Αριθμός επιχειρήσεων και ασφαλισμένων

Τον Ιούνιο του 2015 υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 240.677 κοινές επιχειρήσεις και 9.335 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 1.909.948 εκ των οποίων 1.878.581 σε κοινές επιχειρήσεις και 31.367 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων