Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ηλεκτρονικές κατασχέσεις και σε θυρίδες

Ηλεκτρονικές κατασχέσεις και σε θυρίδες

Διαφήμιση

Όλες οι φοροαπαλλαγές που δικαιούνται τα φυσικά πρόσωπα θα επανεξεταστούν έως το τέλος του έτους ενώ μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο θα υπάρξει και ριζική αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων.

Αυτό προκύπτει από το επιχειρησιακό σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με το οποίο προαναγγέλλονται παράλληλα από ηλεκτρονικές κατασχέσεις του περιεχομένου θυρίδων και χρηματοοικονομικών προϊόντων για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως πλειστηριασμοί-εξπρές και επέκταση του αυτόματου συστήματος ελέγχου των κινήσεων και σε δανειακές συναλλαγές.

Οπως αναφέρει το Euro2day.gr, μια σειρά από άλλα μέτρα πάντως πηγαίνουν πίσω. Το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΓΓΔΕ δεν θα είναι έτοιμο πριν από τον Ιούλιο του 2017 ενώ για το τέλος του επόμενου έτους μεταφέρεται και η σχεδιαζόμενη επέκταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μέσω της φορολογικής διοίκησης.

Νωρίτερα πάντως σχεδιάζονται αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τις ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο, με στόχο τη διασύνδεση του αριθμού των δόσεων και του επιτοκίου με την πραγματική φοροδοτική ικανότητα κάθε οφειλέτη, ενώ οι ελεγκτές θα αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου και γενικότερα στο διαδίκτυο, ώστε να αντλούν πληροφορίες αναγκαίες για τον εντοπισμό κρουσμάτων φοροδιαφυγής. Στο στόχαστρο των ελεγκτών θα βρεθούν ακόμη και οι φορολογούμενοι οι οποίοι χωρίς να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας, δραστηριοποιούνται κυρίως μέσω του διαδικτύου.

Αναβαθμίσεις σχεδιάζονται και στο εσωτερικό της ΓΓΔΕ, όπου, όπως αποδεικνύεται από την έκθεση, σήμερα σε πολλά κομμάτια είναι «τυφλή», χωρίς ηλεκτρονική διασύνδεση με βασικά αρχεία του δημοσίου. Σταδιακά οι ελεγκτές της ΓΓΔΕ θα αποκτήσουν πρόσβαση σε όλες τις πηγές πληροφοριών οι οποίες μπορούν να αποκαλύψουν το οικονομικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο και επιχείρηση.

Το Τaxis θα διασυνδεθεί με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΕΧΑΕ, την ΕΡΓΑΝΗ, με το μητρώο του υπουργείου Εσωτερικών για την άντληση στοιχείων ληξιαρχικών μεταβολών καθώς και με το πληροφοριακό σύστημα της «Εθνικό Κτηματολόγιο & και Χαρτογράφηση Α.Ε.».

Για τα δεδομένα του ελληνικού δημοσίου, μόνο έκπληξη δεν προκαλεί το γεγονός ότι η ΓΓΔΕ δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία για τις συντάξεις ή στο Ληξιαρχείο…

Οι στόχοι των ελέγχων

Στο μέτωπο των ελέγχων η ΓΓΔΕ προγραμματίζει:

* Διενέργεια 400 ελέγχων από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ και βεβαίωση ποσού 900 εκατ. ευρώ με εισπραξιμότητα σε ποσοστό 45%.

* Βεβαίωση τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ από τη διενέργεια ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, με χρήση της βάσης AMADEUS.

* Διενέργεια 600 ελέγχων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Διενέργεια τουλάχιστον 20 ελέγχων με τη χρήση έμμεσων τεχνικών, από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. Βεβαίωση ποσού 500 εκατ. ευρώ από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και εισπραξιμότητα από ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. σε ποσοστό 22,5%.
* Διενέργεια 3.400 πλήρων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. (πλην των Φ.Α.Ε.), με βεβαίωση τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

* Διενέργεια 300 πλήρων ελέγχων από τις Φ.Α.Ε., με βεβαίωση τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ.

* Διενέργεια 15.700 μερικών ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. (πλην των Φ.Α.Ε.), με βεβαίωση τουλάχιστον 1,3 δισ. ευρώ.

* Διενέργεια 1.600 μερικών ελέγχων από τις Φ.Α.Ε., με βεβαίωση τουλάχιστον 260 εκατ. ευρώ.

* Εισπραξιμότητα από πλήρεις και μερικούς ελέγχους των Δ.Ο.Υ. σε ποσοστό άνω του 20%.

* Διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου από τις Δ.Ο.Υ.

* Διενέργεια τουλάχιστον 25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. και εντοπισμός παραβάσεων τουλάχιστον στο 15% αυτών.

* Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός 3 μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρόληψης, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.

* Εντοπισμός διαφυγόντων εσόδων από τη διενέργεια ερευνών των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ύψους άνω των 80 εκατ. ευρώ. Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 40% αυτών. Διενέργεια 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., εκ των οποίων 100 έρευνες αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α. Διαπίστωση διαφορών προς καταλογισμό τουλάχιστον στο 30% των υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που ερευνούν.

* Προτεραιοποίηση (βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου) εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου Ελεγκτικών Υπηρεσιών και έκδοση σχετικών οδηγιών προς αυτές, προς επίτευξη των στόχων τους, μέχρι 20/5/2016.

* Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί “φρέσκων” υποθέσεων (που αφορούν χρήσεις από το 2011 και μετά), σε ποσοστό 50% επί του συνόλου των πλήρων και μερικών ελέγχων του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και των Δ.Ο.Υ.

* Διενέργεια 4 πολυμερών ελέγχων.

ΠΗΓΗ: Euro2day

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων