Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
“Ηλεκτρονικό μάτι” για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές

“Ηλεκτρονικό μάτι” για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές

Διαφήμιση

Στην ηλεκτρονική καταγραφή χρέους και περιουσίας όλων των δανειοληπτών με οφειλές προς τις τράπεζες και το Δημόσιο (εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία), θα προχωρήσουν οι τράπεζες σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

Η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την κατάσταση χρέους και περιουσίας των δανειοληπτών, αποτελεί δέσμευση του μνημονίου και στοχεύει στην καλύτερη παρακολούθηση των αποπληρωμών δανείων και οφειλών και στον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών. Στην ουσία θα πρόκειται για έναν “προληπτικού τύπου Τειρεσία” κατά τα πρότυπα των Credit Bureaux του εξωτερικού, τα οποία παρακολουθούν τα δεδομένα και τη συμπεριφορά των δανειοληπτών, δίνοντάς τους “πιστοληπτική αξιολόγηση” για τον δανεισμό τους από τις τράπεζες.

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τους δανειολήπτες και τους οφειλέτες προς το Δημόσιο, περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη μελέτη του ΤΧΣ που όπως έγραψε το Capital.gr, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα. 

Κομβικό θέμα της μελέτης που αφορά την κατάσταση και τον χειρισμό του συνόλου των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, είναι ο εντοπισμός των στρατηγικών κακοπληρωτών και η εμπέδωση κουλτούρας πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να συστήνει νομοθετικές παρεμβάσεις για τους οφειλέτες που συστηματικά απορρίπτουν προτάσεις ρύθμισης των οφειλών τους, όπως π.χ. την  παραπομπή τους σε δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφαίνεται δεσμευτικά για τη ρύθμιση της οφειλής.

Η σύσταση του συγκεκριμένου συμβουλίου εντάσσεται στην υποχρέωση αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην επιτάχυνση της δικαστικής διευθέτησης περιπτώσεων καθυστερούμενων οφειλών. Υπενθυμίζεται ότι το μνημόνιο προβλέπει, έως τέλος Σεπτεμβρίου, τη σύσταση ειδικού τύπου δικαστηρίων, σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, για περιπτώσεις αφερεγγυότητας επιχειρήσεων. Παράλληλα, δέσμευση του μνημονίου είναι η θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του συνδίκου πτώχευσης, το οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει στην πράξη έως τέλος Δεκεμβρίου.

Και ηλεκτρονικές κατασχέσεις

Ειδικότερα, σύμφωνα με το τεχνικό μνημόνιο, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 θα πρέπει να εφαρμοστεί ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και το καθεστώς αφερεγγυότητας. Παράλληλα, θα πρέπει να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λειτουργία των Συνδίκων Πτώχευσης. 

Προβλέπεται: i) εσωτερικός κανονισμός της επιτροπής διαχείρισης της αφερεγγυότητας, ii)  απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για τη θέσπιση των μέσων που αποδεικνύουν τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία, την απόφαση της αρμόδιας αρχής όσον αφορά τις εξετάσεις, iii) απόφαση συμπεριλαμβανομένων των όρων για την ανανέωση της άδειας, iv) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά με τις αποδοχές των εξεταστών και των τελών που πρέπει να καταβληθούν από τους υποψηφίους, v) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης , vi) θέσπιση κώδικα συμπεριφοράς για τους διαχειριστές αφερεγγυότητας, vii) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη συνεχή κατάρτιση, viii) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης σχετικά με τον κώδικα λειτουργία της αρμόδιας αρχής, ix) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την έναρξη των πειθαρχικών διαδικασιών. 

Το Προεδρικό Διάταγμα θα καθορίζει επίσης τη μέθοδο για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων, που βασίζεται στη χρήση των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, τον φορέα που είναι υπεύθυνος για την επιλογή του επαγγελματικού φορέα που θα εκτιμήσει την αξία του περιουσιακού στοιχείου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

Προεδρικό Διάταγμα θα ρυθμίζει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων. Το σύστημα θα απαιτεί μια δικτυακή πύλη για την παροχή της δημοσιότητας για τους πλειστηριασμούς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία real estate (περιγραφή, νομικά πιστοποιητικά, εκθέσεις αποτίμησης, φωτογραφίες, κλπ). Η δικτυακή πύλη θα συνδέεται με μια λειτουργική πλατφόρμα όπου πραγματοποιούνται δημοπρασίες. 

Προκειμένου να συμμετάσχουν στις δημοπρασίες, είναι απαραίτητο για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα να λάβουν έγκριση.  

Τα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να δημοπρατηθούν αναφέρονται στην πλατφόρμα, η οποία ενσωματώνει μια μηχανή αναζήτησης. Οι δημοπρασίες θα ξεκινούν μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα που το περιουσιακό στοιχείο θα έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα. 

Μόλις ξεκινήσει μια δημοπρασία, κάθε εγγεγραμμένο πρόσωπο θα μπορεί να υποβάλει προσφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου που ορίζεται για την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Κάθε προσφορά πρέπει να υποβληθεί με ασφαλή ηλεκτρονικά μέσα, με την κατάλληλη πιστοποίηση. Κάθε φορά που ένα πρόσωπο θα υποβάλλει προσφορά, το σύστημα θα στέλνει μια ειδοποίηση παραλαβής, προσδιορίζοντας το χρόνο που  η προσφορά έγινε δεκτή και το ποσό. Το σύστημα θα εκδίδει, σε πραγματικό χρόνο, την υψηλότερη τρέχουσα προσφορά, χωρίς να δημοσιεύσει την ταυτότητα του προσφέροντος ή του αριθμού των διαγωνιζομένων. Μια έγκυρη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη από την τελευταία δημοσιευμένη προσφορά. Η προσφορά λήγει στο τέλος της καθορισμένης περιόδου. 

capital.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων