Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 13/02/2023 τέθηκε σε λειτουργία η νέα ανανεωμένη έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΗΜΑ, καθώς και το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων τροφίμων (ΗΜΑΤ).