Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΙΟΒΕ- Επιπτώσεις από την νέα αύξηση της φορολογίας καυσίμων

ΙΟΒΕ- Επιπτώσεις από την νέα αύξηση της φορολογίας καυσίμων

Διαφήμιση

Στη δημοσιότητα έδωσε το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) μελέτη με στόχο την εκτίμηση των επιπτώσεων για τον κλάδο, τα δημόσια έσοδα, αλλά και την ελληνική οικονομία από την αύξηση των συντελεστών ΕΦΚ για τις βενζίνες, το πετρέλαιο κίνησης (Ιανουάριος 2017) και το πετρέλαιο θέρμανσης (Οκτώβριος 2016).

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ανάλυσης:

  • Η εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών επηρεάστηκε σημαντικά από την οικονομική κρίση

– Μείωση πωλήσεων και απασχόλησης

– Αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα κλάδου

  • Η φορολογία στα καύσιμα στην Ελλάδα αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια και είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ, όπως και η συνεισφορά των εσόδων από τους φόρους στα πετρελαιοειδή
  • Παρά την υποχώρηση, η συμβολή του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών στην ελληνική οικονομία είναι σημαντική, τόσο σε όρους απασχόλησης όσο και σε όρους προστιθέμενης αξίας και φορολογικών εσόδων
  • Η αύξηση των συντελεστών ΕΦΚ εκτιμάται ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον κλάδο και την οικονομία
  • Ο στόχος εσόδων είναι πολύ πιθανό να μην επιτευχθεί, με την υστέρηση εσόδων να διευρύνεται σημαντικά στις περιπτώσεις αύξησης του λαθρεμπορίου και χαμηλότερης (από την προβλεπόμενη) οικονομική ανάπτυξη
  • Αν συνυπολογιστεί η επίπτωση της αύξησης των ΕΦΚ στην οικονομική δραστηριότητα, η υστέρηση εσόδων διευρύνεται περαιτέρω
  • Υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, ο κλάδος και η οικονομία είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε μια αντιστροφή (αύξηση) των διεθνών τιμών πετρελαίου
  • Έμφαση πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση των παθογενειών της αγοράς (λαθρεμπόριο, νοθεία καυσίμων κ.λπ.), σε μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (τρόπος καταβολής ΕΦΚ) και σε μέτρα που εξομαλύνουν τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών, όπως η (με προκαθορισμένο και γνωστό τρόπο) μείωση των συντελεστών ΕΦΚ σε περίπτωση μεγάλης ανόδου των διεθνών τιμών, ώστε οι επιπτώσεις στην οικονομία και στον κλάδο να περιορίζονται

Δείτε τα αποτελέσματα της μελέτης εδώ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων