Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΥΠΕΚΑ:Καταργείται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα πρατήρια

ΥΠΕΚΑ:Καταργείται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα πρατήρια

Διαφήμιση

Περισσότερα από 6.000 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα απαλλάσσονται με ΚΥΑ,από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης αφού πλέον λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους

Οι περιβαλλοντικοί όροι προσαρτώνται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης, χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. Έτσι, συντομεύεται χρονικά η συνολική διαδικασία αδειοδότησής τους, μειώνεται το κόστος αδειοδότησης και εξασφαλίζεται ομοιομορφία στους όρους και περιορισμούς που εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων, επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων