Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΥΠΕΝ: Άδεια εμπορίας ασφάλτου στην Ελινόιλ

ΥΠΕΝ: Άδεια εμπορίας ασφάλτου στην Ελινόιλ

Διαφήμιση

Με σημερινή απόφαση του ΥΠΕΝ χορηγείται Άδεια Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Δ΄ (ασφάλτου) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.», για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσής της. 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων