Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υπερδιπλάσια του μέσου όρου της Ευρωζώνης η ανεργία στην Ελλάδα!

Υπερδιπλάσια του μέσου όρου της Ευρωζώνης η ανεργία στην Ελλάδα!

Διαφήμιση

Υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωζώνης είναι το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα!

Σύμφωνα με την Eurostat, το μέσο ποσοστό ανεργίας στις χώρες της Ευρωζώνης τον Μάιο του 2016 ήταν στο 10,1% του πληθυσμού, έναντι 11% που ήταν τον Μάιο του 2015.

Δυστυχώς, όμως, η χώρα μας εξακολουθεί να έχει τα πρωτεία στον τομέα της ανεργίας, η οποία, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (Μάρτιος 2016), ήταν στο 24,1%, έναντι 25,7% τον Μάιο του 2015. Όλα αυτά ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι το μόνο κράτος-μέλος της ΕΕ, στο οποίο η ανεργία των νέων υπερβαίνει το 50% (50,4%).

Μετά την Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρώπη εμφανίζει η Ισπανία (19,8%), έναντι 22,5% που ήταν πριν από έναν χρόνο.

Όσον αφορά στο επίπεδο των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, η ανεργία τον Μάιο του 2016 ήταν στο 8,6%, έναντι 9,6% πριν από έναν χρόνο, ενώ τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη εμφανίζουν η Τσεχία (4%), η Μάλτα (4,1%) και η Γερμανία (4,2%).

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων