Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υποχρεωτικά στοιχεία

Υποχρεωτικά στοιχεία

Διαφήμιση

Τα μέλη ΔΙΠΕΘΕ που διακινούν καύσιμα θέρμανσης (πετρέλαιο θέρμανσης-πετρέλαιο κίνησης) κατά την παράδοση αυτών, υποχρεούνται στην έκδοση φορολογικών στοιχείων, όπως προβλεπόταν και στην προηγούμενη σεζόν, δηλαδή τιμολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης με υποχρεωτικά αναγραφόμενο το ΑΦΜ, τον αριθμό ηλεκτρονικής πληρωμής της ΔΕΗ κλα στοιχεία.

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων