Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υποχρεωτική η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών

Υποχρεωτική η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών

Διαφήμιση

H υποβολή των τιμολογίων πώλησης πετρελαίου θέρμανσης στον «Ήφαιστο» δεν απαλλάσσει τους πρατηριούχους από την υποχρέωση να καταθέσουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων αγορών και πωλήσεων στις ΔΟΥ.

Αυτό προκύπτει από τη σχετική Υπουργική Απόφαση του 2010, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2047/31-12-2010. Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ (το σχετικό απόσπασμα είναι στο άρθρο 5 παράγραφος 2).

Στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις τιμολογίων χρήσεως 2011, υπάρχει υποχρέωση υποβολής και αυτών που αφορούν συναλλαγές για πετρέλαιο θέρμανσης (ν.3899/17.12.2010 άρθρ. 5 παρ. 6).

Συνεπώς στις καταστάσεις :

  1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ θα περιληφθούν ΚΑΙ οι αγορές του ΠΕΤΡ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
  2. ΠΕΛΑΤΩΝ θα περιληφθούν ΚΑΙ οι πωλήσεις ΠΕΤΡ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (προς επαγγελματίες).
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων