Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υπόδειγμα (;;) Εξωδικαστικού Συμβιβασμού η Frigoglass

Υπόδειγμα (;;) Εξωδικαστικού Συμβιβασμού η Frigoglass

Διαφήμιση

Oι πιστωτές της συμφώνησαν και υπέγραψαν νομικά δεσμευτική συμφωνία.

Η Frigoglass βελτιώνει τη ρευστότητά της,  μειώνει τον δανεισμό, μειώνει σημαντικά τις δαπάνες για τόκους και χρεολύσια αφού παρατείνονται αισθητά όλες οι λήξεις δανειακών συμβάσεων. Οι πιστωτές έχουν στα χέρια τους ένα βιώσιμο σχέδιο ανάπτυξης και αποπληρωμής των απαιτήσεών τους.

Μετά την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, ο δανεισμός του ομίλου Frigoglass θα μειωθεί κατά 136 έως 142 εκατ. ευρώ, μέσω της κεφαλαιοποίησης του δανείου της BOVAL (συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ), είτε της αποπληρωμής είτε της κεφαλαιοποίησης ποσοστού έως 42% των ομολογιών συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 105 εκατ. ευρώ.

Eπιπλέον ένα μεγάλο ποσοστό (έως 13%) του συνολικού δανεισμού των συμμετεχουσών τραπεζών, το οποίο αντιστοιχεί σε 11 εκατ. ευρώ επί συνολικού δανεισμού 82 εκατ. ευρώ αναδιαρθρώνεται ριζικά. Το κατά πόσον θα αποπληρωθούν ή θα κεφαλαιοποιηθούν αυτά τα δάνεια θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων και των κατόχων των ομολογιών σε αύξηση κεφαλαίου και στη νέα χρηματοδότηση με εξασφάλιση της πρώτης τάξης αντίστοιχα.

Η αποπληρωμή ή κεφαλαιοποίηση θα ολοκληρωθεί μετά την περικοπή (discount) ποσού ύψους 45 εκατ. ευρώ που θα κατανεμηθεί κατ’ αναλογία του συνολικού αρχικού δανεισμού προς αποπληρωμή ή κεφαλαιοποίηση.

Όσον αφορά τη ρευστότητα του Ομίλου Frigoglass, ο όμιλος θα επωφεληθεί από συνολική πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 70 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των επιχειρηματικών του αναγκών και την αποπληρωμή των εξόδων της αναδιάρθρωσης…

toxrima.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων