Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υπολογίστε τις ασφαλιστικές σας εισφορές για το 2017

Υπολογίστε τις ασφαλιστικές σας εισφορές για το 2017

Διαφήμιση

Η ιστοσελίδα utl, δημιούργησε έναν ηλεκτρονικό πίνακα υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών για το 2017.  Μέσα από αυτό τον πίνακα μπορούμε να υπολογίσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα τις εισφορές που θα κληθούμε να πληρώσουμε από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Πως υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

Από 1/1/2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των…

αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, επιτηδευματιών, αγροτών για τα ταμεία όπως ο ΟΑΕΕ θα υπολογίζονται με βάση τα εισοδήματα του προηγούμενου έτους.

 

Γενικός κανόνας υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών 2017

20% επί του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του προηγούμενου έτους για σύνταξης, 6.95% υπέρ υγείας και 7% για επικουρική σύνταξη μόνο για όσους είναι ασφαλισμένοι για επικουρική σύνταξη. Τέλος 4% για εφάπαξ μόνο για όσους είναι ασφαλισμένοι για εφάπαξ.

Εξαιρέσεις για πολύ χαμηλά εισοδήματα

Αν το μηνιαίο εισόδημα (ετήσιο εισόδημα / 12) είναι μικρότερο από το βασικό μισθό του άγαμου άνω των 25 ετών, τότε λαμβάνεται ως μηνιαίο εισόδημα ο βασικός μισθός του άγαμου άνω των 25 ετών.

Το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα με βάση θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνεται επιπλέον κατά 30% για τους ασφαλισμένους κάτω των 5 ετών και για τους αγρότες.

Εξαιρέσεις για πολύ υψηλά εισοδήματα

Αν το μηνιαίο εισόδημα (ετήσιο εισόδημα / 12) είναι μεγαλύτερο από το δεκαπλάσιο του βασικού μισθού του άγαμου άνω των 25 ετών, τότε λαμβάνεται ως μηνιαίο εισόδημα το δεκαπλάσιο του βασικού μισθού του άγαμου άνω των 25 ετών.

Διευκολύνσεις για νέους ελεύθερους επαγγελματίες

Για τα πρώτα 2 έτη έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ σύνταξης και υπέρ υγείας 30%.

Για τα επόμενα 3 έτη έκπτωση 15% στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ σύνταξης και υπέρ υγείας.

Τα ποσά των εκπτώσεων παραμένουν ως οφειλές και θα εξοφληθούν στα επόμενα 15 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα οι εξόφληση τους θα γίνει στα 5 πρώτα έτη που το εισόδημα του προηγούμενου έτους θα είναι μεγαλύτερο από 18000€. Σε κάθε ένα από αυτά τα έτη θα εξοφλείται το 20% του ποσού της συνολικής έκπτωσης στις ασφαλιστικές εισφορές των 5 πρώτων ετών. Με πολύ υψηλά εισοδήματα.

Υπολογίστε και εσείς τις νέες εισφορές που θα κληθείτε να πληρώσετε από 1/1/2017 εδώ

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων