Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υποχώρησαν κατά 32,2% οι εξαγωγές πετρελαιοειδών σε σχέση με πέρυσι

Υποχώρησαν κατά 32,2% οι εξαγωγές πετρελαιοειδών σε σχέση με πέρυσι

Διαφήμιση

Η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών, η ανάκαμψη των εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών) και η πτώση 32,2% στις εξαγωγές πετρελαιοειδών ήταν τα στοιχεία που χαρακτήρισαν την πορεία του εξωτερικού εμπορίου της χώρας κατά τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), από τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ-ΣΤΑΤ για το μήνα Φεβρουάριο του 2016, προκύπτει μείωση της συνολικής αξίας των εξαγωγών κατά 7% στο 1,9 δις ευρώ (από 2,11 δις ευρώ το Φεβρουάριο του 2014). Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών καταγράφεται αύξηση κατά 3,7% ή κατά 53,7 εκατ. ευρώ, ισοσκελίζοντας ουσιαστικά τις απώλειες του Ιανουαρίου (-3,9%, ή κατά 54,1 εκατ. ευρώ).

Στα πετρελαιοειδή παρατηρήθηκε πτώση 32,2% των εξαγωγών σε ετήσια βάση, από τα 602 εκατ. ευρώ σε 408 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν σε επίπεδο εισαγωγών, τόσο σε συνολική αξία, όσο –κυρίως- εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών. Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών της χώρας κατά τον περασμένο Φεβρουάριο αυξήθηκε κατά 1,9%, στα 3,55 δις ευρώ από 3,49 δις ευρώ το 2015. Ωστόσο, αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, η αύξηση διαμορφώνεται στα επίπεδα του 13,7% ή κατά 357,2 εκατ. ευρώ (λόγω κυρίως της αύξησης εισαγωγών πλοίων και μηχανημάτων).

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων