Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Εισφορές-σοκ για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες από 1η Ιανουαρίου

Εισφορές-σοκ για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες από 1η Ιανουαρίου

Διαφήμιση

Σημαντικές επιβαρύνσεις θα υποστούν ελεύθεροι επαγγελματίες, μέτοχοι Ανώνυμων Εταιρειών, μέλη Διοικητικών Συμβουλίων επιχειρήσεων και οργανισμών, αυτοαπασχολούμενοι, γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί από την 1η Ιανουαρίου 2017 λόγω των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών που θα κληθούν να καταβάλουν.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπεγράφη χθες, από τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, οι ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές ανάλογα με το άθροισμα των εισοδημάτων τους από μισθωτή απασχόληση και άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ωστόσο ξεκαθαρίζεται ότι ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος.

Συνεπώς για το 2017 θα χρησιμοποιηθεί το εισόδημα του 2015. Εάν υπάρξει διαφορά μεταξύ του πραγματικού εισοδήματος και του εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους όταν εκκαθαριστούν οι φορολογικές δηλώσεις του 2016, θα αναζητείται και θα συμψηφίζεται ισομερώς, σε μηνιαία βάση έως το τέλος του κάθε έτους.

Κατώτερο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζονται τα 586 ευρώ που αντιστοιχούν στο ύψος του κατώτατου μισθού για εργαζόμενους άνω των 25 ετών.

Η εισφορά 20% για κύρια ασφάλιση και 6,95% για υγεία, θα υπολογίζεται δηλαδή, επί αυτού του ποσού, σε περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα είναι χαμηλότερο από τα 7.032 ευρώ. Το ίδιο όριο στο ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά ισχύει και στις περιπτώσεις ζημιών, ή μηδενικών χρεών, ή υποχρεωτικής ασφάλισης λόγω ιδιότητας χωρίς όμως άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τα 586 ευρώ θα είναι η βάση υπολογισμούς των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και για τους γιατρούς που απασχολούνται χωρίς αμοιβή. Αν ο ασφαλισμένος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί των 586 ευρώ έως ότου καταστεί εφικτός ο υπολογισμός του πραγματικού εισοδήματος.

Στα 410,2 ευρώ ορίζεται το κατώτερο όριο εισοδήματος επί του οποίου καταβάλλεται εισφορά για τα 5 πρώτα χρόνια ασφάλισης, στις περιπτώσεις νέων επιστημόνων.

Σε περιπτώσεις που κάποιο πρόσωπο καταβάλει εισφορές και ως μισθωτός ή έχει παράλληλη δραστηριότητα, βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών θα είναι το άθροισμα από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος ή το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα αντίστοιχα.

Τέλος, ορίζεται ότι ειδικά στις περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης η μισθωτή εργασία προηγείται της αυτοαπασχόλησης για την συμπλήρωση του ανώτατου πλαφόν εισοδήματος (μηνιαία 5.860 ευρώ). Σε περίπτωση εισοδημάτων από δύο ελεύθερες δραστηριότητες, (π.χ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) προηγείται αυτό που αποφέρει το μεγαλύτερο εισόδημα.

Η απόφαση αφορά αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι ασφαλίζονται σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση και δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ, ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως και 5 δωματίων σε ολόκληρη την επικράτεια καθώς και ιδιοκτήτες καταλυμάτων με 6-10 δωμάτια που είναι παράλληλα και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών.

Παράλληλα, αφορά μέλη ή μετόχους Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των ΑΕ και των ΙΚΕ των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ, μέλη ΔΣ των Ανώνυμων Εταιρειών που είναι μέτοχοι σε ποσοστό άνω του 3% σε επιχείρηση επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική, μέτοχοι ΑΕ των οποίων σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης καθώς και διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

ΠΗΓΗ: www.enikonomia.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων