Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κ.Φ.Σ. 2013

Κ.Φ.Σ. 2013

Διαφήμιση

Κ.Φ.A.Σ.

1. 1.) Σύμφωνα με το νέο Κ.Φ.A.Σ (Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) για τους εκμεταλλευτές χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, παραμένει η υποχρέωση τήρησης του Βιβλίου Στάθμευσης έως την 1 Ιανουαρίου 2014.

2. 2.) Σύμφωνα με το νέο Κ.Φ.A.Σ (Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) για τους εκμεταλλευτές πλυντηρίων αυτοκινήτων , μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων που χρησιμοποιούσαν βιβλίο εισερχομένων οχημάτων , καταργείται και πλέον έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν αποδείξεις με τη χρήση Φ.Τ.Μ. .ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ στους ιδιώτες και τιμολόγια αθεώρητα στους επιτηδευματίες από 1 Ιανουαρίου 2013.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων