Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ

Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ

Διαφήμιση

Πρατήρια:Οι κανόνες ευθύνης του νέου αγορανομικού κώδικα

Μόνο για τις νέες σφραγίσεις των μέτρων και σταθμών των πρατηρίων υγρών καυσίμων, που θα γίνονται από 1/9/2013, ισχύουν οι κανόνες ευθύνης του νέου αγορανομικού κώδικα ΔΙΕΠΠΥ. Αυτό διευκρινίζεται σε σχετική εγκύκλιο της ΓΓ Εμπορίου.

Όπως αναφέρεται, οι σφραγίδες θα πρέπει να φέρουν τα διακριτικά του εξουσιοδοτημένου συνεργείου που διενήργησε τη σφράγιση καθώς και μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς.

Σε περίπτωση απουσίας ή παραβίασης της σφράγισης, ευθύνη φέρει ο πρατηριούχος ή ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου και σε περίπτωση πλημμελούς σφράγισης ή σφράγισης με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες, ευθύνη φέρει το συνεργείο που διενήργησε τη σφράγιση από κοινού με τον πρατηριούχο ή τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου.

Η εγκύκλιος

Αριθ. πρωτ.: Φ2-2757/26.11.2013
Διευκρινίσεις επί των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων