Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΞΥΠΠ Ηλεκτρικό Τόξο Η πιο Επικίνδυνη και Καταστροφική εκδήλωση της Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΞΥΠΠ Ηλεκτρικό Τόξο Η πιο Επικίνδυνη και Καταστροφική εκδήλωση της Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαφήμιση

 

Η εκδήλωση ηλεκτρικού τόξου είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα ηλεκτρικά σφάλματα σε πίνακες διανομής & αυτοματισμού Χαμηλής & Μέσης Τάσης και ενδέχεται να εμφανιστεί κατά την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν διακοπή ή επαναφορά τάσης.

Στους περισσότερους πίνακες (Χαμηλής & Μέσης Τάσης), το μονωτικό υλικό που υπάρχει μεταξύ των ενεργών μερών τους (μπάρες, καλώδια, εξοπλισμός) είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας. Η απόσταση που θα πρέπει να έχουν αυτά τα ενεργά μέρη μεταξύ τους, για να μην δημιουργούνται ηλεκτρικές εκκενώσεις, εξαρτάται από την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα τους.

Ηλεκτρικό τόξο ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο η μόνωση αυτή, που προσφέρει ο ατμοσφαιρικός αέρας (διηλεκτρική αντοχή), διασπάται απότομα εκλύοντας τεράστιες ποσότητας ενέργειας και θερμότητας.

Προσοχή: το ηλεκτρικό τόξο δεν είναι βραχυκύκλωμα αλλά μπορεί να εξελιχθεί σε τέτοιο εάν δεν σταματήσει έγκαιρα στην αρχή εκδήλωσής του.

Για ποιους λόγους μπορεί να προκληθεί Ηλεκτρικό Τόξο;

 1. Λάθος χειρισμός ή αμέλεια κατά τις εργασίες συντήρησης των ηλεκτρικών πινάκων 
 2. Πλημμελής συντήρηση του υποσταθμού (σκόνες, ακαθαρσίες)
 3. Χαλαρή σύνδεση καλωδίου ή μπάρας τροφοδοσίας
 4. Είσοδος κάποιου ζώου (ποντίκια, γάτες, κ.α.) μέσα στο ηλεκτροστάσιο.
 5. Εισροή υδάτων σε πίνακες ή ηλεκτρικά στοιχεία γενικότερα.

Δυστυχώς τις περισσότερες φορές τα ατυχήματα συμβαίνουν όταν κάποιος χειριστής βρίσκεται μπροστά στον πίνακα με ανοιχτή την πόρτα του, συνήθως για λόγους συντήρησης, ή κατά τη διάρκεια ανοίγματος της πόρτας του πίνακα, που είναι και η πιο επικίνδυνη συνθήκη εκδήλωσης ηλεκτρικού τόξου.

Ποιες συνέπειες προκαλεί το Ηλεκτρικό Τόξο;

 • Ανάπτυξη θερμοκρασίας που μπορεί να φτάσει τους 1600οC, προκαλώντας την τήξη του συνόλου σχεδόν των υλικών που διαρρέει
 • Ωστικό κύμα υψηλής ταχύτητας (έκρηξη)
 • Πολύ ψηλά επίπεδα θορύβου
 • Πολύ έντονη λάμψη που περιλαμβάνει και UV
 • Έκλυση πλάσματος
 • Τοξικούς καπνούς και αναθυμιάσεις
 • Στερεά υπολείμματα κινούμενα με πολύ μεγάλη ταχύτητα

Οι επιπτώσεις στον εργαζόμενο από ένα τέτοιο φαινόμενο είναι πολλαπλές:

 • Εγκαύματα
 • Τύφλωση
 • Απώλεια ακοής
 • Ζημιά στον θώρακα (λόγω της διαδρομής που ακολουθεί το ρεύμα στο ανθρώπινο σώμα) 
 • Εκτεταμένα τραύματα τα οποία οδηγούν συνήθως στο θάνατο

Μέτρα Πρόληψης Ηλεκτρικού Τόξου:

 • Τακτική συντήρηση και καθαριότητα υποσταθμών
 • Συνεχείς έλεγχοι της ροής του συστήματος απορροής των όμβριων υδάτων και των υγρομονώσεων μιας εγκατάστασης
 • Αφαίρεση όλων των μεταλλικών στοιχείων από το σώμα (ρολόγια, δαχτυλίδια, καδένες, βραχιόλια, σκουλαρίκια κλπ)
 • Χρήση πιστοποιημένων αντιεκρηκτικών εργαλείων ώστε σε περίπτωση πτώσης να μην δημιουργούν σπινθήρες.
 • Χρήση λουκέτων σε όσους διακόπτες πρέπει να είναι ανενεργοί κατά την διάρκεια των εργασιών
 • Χρήση προειδοποιητικών πινακίδων: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»
 • Αποφυγή διέλευσης υδραυλικών δικτύων (ύδρευσης, πυρόσβεσης) πάνω από πίνακες και ηλεκτρικές συνδέσεις
 • Άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό
 • Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας, τα οποία αποτελούν το τελευταίο επίπεδο στην ιεραρχία ενδογενούς ασφάλειας. Ο προστατευτικός ρουχισμός, γάντια, προστατευτικό κεφαλής, μάσκα, υποδήματα κλπ – τα οποία δύναται να παρέχουν τις υψηλότερες συνθήκες ασφαλείας στους εργαζομένους κατά τις εργασίες χειρισμού και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού – θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές, να φέρουν την αντίστοιχη σήμανση CE και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης των κατασκευαστών τους. Στα μέτρα προστασίας όσων εργάζονται σε περιβάλλον με κίνδυνο εμφάνισης τόξου (υποσταθμοί, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, μεγάλα ηλεκτροστάσια) εκτός από τα βασικά ΜΑΠ (πυράντοχη φόρμα, παπούτσι ηλεκτρολόγου 18 kV) περιλαμβάνονται και τα εξής:
 1. Χρήση κράνους με ηλεκτρική αντοχή μέχρι 1 kV κατά ΕΝ 397 και προσωπίδα προστασίας από ηλεκτρικό τόξο κατά ΕΝ 166 και 170
 2. Γάντια ηλεκτρολόγου κλάσης αντοχής μέχρι 20 kV, κατά ΕΝ 60903 και δερμάτινα γάντια κατά ΕΝ388 / 2222 και ΕΝ511/221 που θα φορεθούν επάνω από τα γάντια ηλεκτρολόγου για προστασία από διάτρηση και διάσχιση
   

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο σας σύμβουλο – Τεχνικό Ασφαλείας. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ATEX

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΑΥ – ΦΑΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ)

ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ – ΕΛΟΤ 60364)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΏΝ – ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ – ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO – HACCP)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – CE

Θεσσαλονίκη
Γιαννιτσών 90, 54627
Τηλ.: 2310 546 106, 2310 500 650

Αθήνα
Παπανικολή 40, Χαλάνδρι, 15232 
Τηλ.: 210 68 54 024

email: info@exyppkaranasios.gr
web : www.karanasios.com

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων