Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ

Καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 30.000 ευρώ

Διαφήμιση

Την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα χαμηλότερα των 30.000 ευρώ προβλέπει το πακέτο των αντίμετρων της συμφωνίας, στο φορολογικό σκέλος τα οποία θα ενεργοποιηθούν το 2020, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, η συμφωνία προβλέπει το μηδενισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν εισόδημα έως 30.000 ευρώ και μείωση των συντελεστών για τα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια ενώ έως σήμερα από την ειδική εισφορά εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν εισόδημα έως 12.000 ευρώ.

 

Η προβλεπόμενη νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης από το 2020 είναι η εξής:

Μείωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης

Έσοδα (το χρόνο) Εισφορά (%)

0 – 12.000 0% (από 0%)

12.000 – 20.000 0% (από 2,2%)

20.001 – 30.000 0% (από 5,0%)

30.001 – 40.000 5,0% (από 6,5%)

40.001 – 65.000 7,0% (από 7,5%)

65.001 – 220.000 9,0% (ίδιο ποσοστό)

220.000 και πάνω 10% (ίδιο ποσοστό)

Παράλληλα, την ίδια χρονιά πάντα υπό την αίρεση της επίτευξης των στόχων για τα πλεονάσματα, προβλέπεται :

  • Μείωση φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 29% στο 26%.

  • Μείωση συντελεστών φορολόγησης φυσικών προσώπων από το 22% στο 20%.

  • Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 200 εκατ. ευρώ καθώς και επανακαθορισμός, στο άμεσο μέλλον, των τιμών των ακινήτων με βάση τις εμπορικές τους αξίες.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων