Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Καθαρίζει το χαρτοφυλάκιο δανείων η Eurobank

Καθαρίζει το χαρτοφυλάκιο δανείων η Eurobank

Διαφήμιση

Να μειωθεί το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο επίπεδο του 15% είναι ο στόχος που έθεσε η διοίκηση της Eurobank στα στελέχη της.

Το 2016 θα είναι χρονιά ενεργούς διαχείρισης των «κόκκινων δανείων»  και στο πρώτο δίμηνο του έτους καταγράφεται σταθεροποίηση των καθυστερήσεων στο επίπεδο του τετάρτου τριμήνου του προηγούμενου έτους.

Η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι ο συνδυασμός της βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου και της εφαρμογής μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, όπως και της συνεργασίας μεταξύ τραπεζών για μεγάλα δάνεια, θα συμβάλει στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων  ενώ προς την ίδια κατεύθυνση θα λειτουργήσει η αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών, με όλα τα εργαλεία, ακόμη και με πλειστηριασμούς, όπως και οι διαγραφές δανείων έναντι των οποίων η Eurobank έχει λάβει προβλέψεις.

Ο σχεδιασμός, όπως παρουσιάστηκε στους αναλυτές, συναρτάται εύλογα με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και επικεντρώνεται στην επάνοδο στην κερδοφορία εντός του 2016 μέσω περαιτέρω αύξησης των εσόδων προ προβλέψεων του σημαντικού περιορισμού των προβλέψεων- ήδη έχουν ληφθεί όλες οι προβλέψεις που περιείχε το AQR και της ενίσχυσης της κερδοφορίας των διεθνών δραστηριοτήτων.

Η διοίκηση αναμένει βελτίωση των προβλέψεων κερδών άνω του 15% με 17% με βάση τα υψηλότερα έσοδα από τόκους που θα προκύψουν από τη μη ανανέωση των ομολόγων του πυλώνα ΙΙ.

toxrima.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων