Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κέρδη για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια παρουσίασε το 2015 ο κλάδος εμπορίας πετρελαιοειδών

Κέρδη για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια παρουσίασε το 2015 ο κλάδος εμπορίας πετρελαιοειδών

Διαφήμιση

Συγκεντρωτικά στοιχεία του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών για το έτος 2015 παρουσίασε σήμερα το ΙΟΒΕ. Βάσει αυτών, ο τζίρος των επιχειρήσεων υποχώρησε, αλλά σημειώθηκε κερδοφορία για πρώτη φορά μετά απο πέντε χρόνια ζημιών.

Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών υποχώρησαν το 2015 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και διαμορφώθηκαν σε €9,06 δισεκ. έναντι €10,7 δισεκ. το 2014, καταγράφοντας μείωση 15,3%. Ωστόσο, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,4% (11.008 χιλ. μ.τ.) σε σχέση με το 2014 (10.547 χιλ. μ.τ.). Επομένως, η πτώση στην αξία των πωλήσεων και το 2015 οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων.

Το συνολικό κόστος πωληθέντων, μειώθηκε κατά 16,1% και διαμορφώθηκε το 2015 σε €8,7 δισεκ. από €10,3 δισεκ. το 2014. Το 60,3% του κόστους πωληθέντων αφορά στο κόστος εισαγωγής CIF, το οποίο – δεδομένου ότι αποτελεί συ- νάρτηση των διεθνών τιμών πετρελαίου – αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα μείωσης του κόστους πωληθέντων το 2015. Οι δασμοί και φόροι με ποσοστό 39% αποτελούν το δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων, ενώ οριακή είναι η επίδραση του τρίτου παράγοντα, δηλαδή των άμεσων εξόδων αγορών, που συμμετέχουν στο κόστος πωληθέντων με ποσοστό 0,7%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του συνολικού κόστους πωληθέντων (-16,1%) σε σχέση με τη μείωση των πωλήσεων (-15,3%) είχε ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί η μικτή κερδοφορία του κλάδου το 2015 στα €408,7 εκατ., έναντι €385,9 εκατ. την προηγούμενη χρονιά (+5,9%).

Τέλος, ύστερα από πέντε συνεχόμενα έτη ζημιών, ο κλάδος το 2015 παρουσίασε καθαρά κέρδη (κέρδη μετά από φόρους) ποσού €16,8 εκατ., σε σύγκριση με τη ζημιά ποσού €65,9 εκατ. το 2014. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση του ποσού των καθαρών τόκων κατά 25,3% (από τα €76,9 εκατ. το 2014 στα €57,4 εκατ. το 2015) που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις του κλάδου το 2015.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων