Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κοινές θέσεις ΟΒΕ-ΠΟΠΕΚ Χρηματοδότηση για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Κοινές θέσεις ΟΒΕ-ΠΟΠΕΚ Χρηματοδότηση για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Διαφήμιση

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Β.Ε.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.)

Ηράκλειο-Κρήτης, 9 Νοεμβρίου 2012

Προς: Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη

Κοιν.: Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθ. Σκορδά

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Χρηματοδότηση για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με αφορμή τις ανακοινώσεις σας για την αποδέσμευση κονδυλίων ύψους 850 εκατ. Ευρώ, ως το τέλος του χρόνου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θέλουμε να σας επιστήσουμε την προσοχή στο ζήτημα της χρηματοδότησης εγκατάστασης των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών όγκου καυσίμων στα πρατήρια.

Όπως γνωρίζετε η Πολιτεία μετά από πολυετείς καθυστερήσεις υιοθέτησε το αίτημα του κλάδου για την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών, αναγνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τον έλεγχο και τον περιορισμό του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και τη διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου. Δεν μερίμνησε όμως για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση των συστημάτων αυτών, παρά τις υποσχέσεις που δόθηκαν κατά καιρούς – και από τη σημερινή κυβέρνηση – για ένταξή τους στο ΕΣΠΑ.

Έτσι, το κράτος υποχρεώνει τους πρατηριούχους να υποστούν τη δαπάνη για να ωφεληθεί το ίδιο από τον περιορισμό του λαθρεμπορίου. Είναι προφανές όμως ότι εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, πρατήρια ανά την επικράτεια αδυνατούν στις σημερινές συνθήκες της αγοράς να διαθέσουν τα ποσά που απαιτούνται για την εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών.

Το ερώτημα που ανακύπτει είναι, γιατί δεν εκταμιεύονται από τον ειδικό λογαριασμό πετρελαιοειδών του Ν.3054/2002 (άρθρο 19 παρ.2.β) και του Ν.3335/2005 (άρθρο 11), τα σχετικά κεφάλαια.

Η εκταμίευση και η διάθεση αυτών των κεφαλαίων για την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια, που κατά την εκτίμηση μας δεν θα ξεπερνά τα 25 εκατ. Ευρώ, θα συμβάλλει καθοριστικά στην πάταξη της λαθρεμπορίας και της παράνομης διακίνησης καυσίμων, από την οποία χάνονται ετησίως δημόσια έσοδα άνω του 1 δις. Ευρώ.

Πληροφορούμαστε επίσης ότι τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα διοχετευθούν μεταξύ άλλων σε επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα πρατήρια εδώ δε «χωράνε» προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών είναι το ελάχιστο που οφείλει να κάνει η Πολιτεία για να στηρίξει τον κλάδο αλλά και – πρωτίστως – τα έσοδα του προϋπολογισμού;

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη μια συνάντηση μαζί σας για το συγκεκριμένο θέμα πριν ληφθούν ανεφάρμοστες αποφάσεις.

Με εκτίμηση,

Για την Ο.Β.Ε.                                                                                                                                  Για την ΠΟΠΕΚ

Μιχάλης Κιούσης                                                                                                                            Χαράλαμπος Μαυράκης

Πρόεδρος                                                                                                                                              Πρόεδρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων