Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Λήξη διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης μέχρι της 2/5/2011

Λήξη διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης μέχρι της 2/5/2011

Διαφήμιση

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5017750 ΕΞ 15.4.2011
Λήξη χειμερινής περιόδου
Αθήνα, 15/04/2010
Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚ Α 5017750 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Λήξη χειμερινής περιόδου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, παράγραφος 2, περίπτωση α’ του ν.2960/2001, για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) των κωδικών Σ.Ο. 27101941, 27101945 και 27101949 καθώς και για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) των κωδικών Σ.Ο. 27101921 και 27101925 που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για την χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ,) ορίζεται σε εικοσιένα (21) ευρώ το χιλιόλιτρο.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη. Μέσα στα παραπάνω πλαίσια, για το έτος 2011, η ημερομηνία λήξης της χειμερινής περιόδου θεωρείται η 2η Μαΐου 2011.

Διευκρινίζεται επιπλέον ότι, για τα εν λόγω προϊόντα τα οποία έχουν τελωνισθεί μέχρι και 2/5/2011 με συντελεστή Ε.Φ.Κ. εικοσιένα (21) ευρώ το χιλιόλιτρο, χωρίς όμως να έχει πραγματοποιηθεί η φυσική έξοδος του συνόλου του προϊόντος από τη φορολογική αποθήκη, θα γίνονται από 3/5/2011 συμπληρωματικές χρεώσεις επί της αρχικής ΔΕΦΚ, για την υπολειπόμενη ποσότητα η οποία δεν έχει εξαχθεί από τις φορολογικές αποθήκες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΚΩΝ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων