Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Με καθυστέρηση 3 μηνών οι Ενισχύσεις του συστήματος Εισροών-Εκροών

Με καθυστέρηση 3 μηνών οι Ενισχύσεις του συστήματος Εισροών-Εκροών

Διαφήμιση

Για τεράστια αδικία για όσους νομοταγείς στα χρονικά περιθώρια πρατηριούχους ,που έχουν εγκαταστήσει τα συστήματα εισροών-εκροών κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ Γιώργος Ασμάτογλου. Από την Δευτέρα οι πρατηριούχοι ξεκινούν οι εγγραφές στην Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Από την Δευτέρα οι πρατηριούχοι σε όλη την χώρα θα αρχίσουν να καταθέτουν αιτήσεις για την επιδότηση τους για το σύστημα εισροών εκροών . Έπειτα από καθυστέρηση 3 μηνών το υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε την Δράση για το «Εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Τι επιδοτείτε :

Περιγραφή

Κατ’ αποκοπή δαπάνη
Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα: 1.500,00€ ανά πρατήριο
Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών-Εκροών
Υποσύστημα Αντλιών:  1.250,00€ ανά πρατήριο
 Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών 
 Υποσύστημα Δεξαμενών:
 Controller (κονσόλα)  500,00€ ανά πρατήριο
 Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι  400,00€ ανά δεξαμενή
 Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:
 Φορολογικός Μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ  300,00€ ανά πρατήριο
 Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων  200,00€ ανά πρατήριο

Οδηγός Χρηματοδότησης
Πρόσκληση
ΦΕΚ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων