Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Μείωση 30% τον ΕΦΚ

Μείωση 30% τον ΕΦΚ

Διαφήμιση

Η Τροπολογία

Με την προτεινόμενη διάταξη, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους…..μειώνεται από τριακόσιά τριάντα (330) ευρώ το χιλιόλιτρο, σε διακόσια τριάντα (230) ευρώ το χιλιόλιτρο. Με την εν λόγω μείωση των συντελεστών ΕΦΚ κατά 30%.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων