Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Μείωση προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Μείωση προστίμων ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Διαφήμιση

Άρθρο 320

8.α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης, εντός της κατά το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α’ του παρόντος νόμου χρονικής περιόδου, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, επιβάλλεται ανά φορολογικό στοιχείο πρόστιμο εκατό (100) ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το επιβαλλόμενο πρόστιμο συνολικά δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ, ούτε και μεγαλύτερο των 2.000,00 ευρώ.

Στη συνέχεια το άρθρο παραμένει ως έχει.

Η διάταξη πρέπει να εξακολουθήσει να καταλαμβάνει και όλες τις παραβάσεις που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2011. έως την ψήφιση του Ν.4072/2012, πράγμα που ήδη ισχύει σύμφωνα με την περιπτ. β’ της ανωτέρω παραγράφου 8.

Β) Για την οριστική λύση του παραπάνω θέματος, έχομε την άποψη ότι οι παραβάσεις αυτές, εφόσον είναι τυπικές και δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με υποθέσεις λαθρεμπορίας, πρέπει να αποσυνδεθούν από τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα και να επιβάλλονται για αυτές, πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ και του ν. 2523/1997, κρινόμενες ως γενικές και τα πρόστιμα να είναι ανάλογα με την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων, πράγμα που ισχύει για τις ίδιες ακριβώς παραβάσεις οι οποίες τελέστηκαν έως 31/12/2010 και που ο παραπάνω νόμος 4072/2012 ρυθμίζει στην επόμενη παράγραφο 9 του αρθρ. 320.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Όπως είχαμε επισημάνει και ενημερώσει με την με αριθ. Πρωτ. 606/26/3/2012 επιστολή μας προς τον Υπ. Οικονομικών πριν την ψήφιση του Ν. 4072/2012 κατά την ψήφιση του σχετικού τότε νομοσχεδίου , με την επιβολή προστίμου χωρίς να συναρτάται αυτή με την αξία των φορολογικών στοιχείων, ευνοούνται οι μεγάλες παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης, σε κάθε περίπτωση μη υποβολής, ανακρίβειας ή εκπρόθεσμης υποβολής στοιχείων.

Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης, το μεγαλύτερο πλήθος των εκδιδομένων φορολογικών στοιχείων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων προς τους τελικούς καταναλωτές είναι 200-300 ευρώ, έχει ως συνέπεια η προτεινόμενη επιβολή προστίμου 100 ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο χωρίς την ύπαρξη οροφής (πλαφόν), να εξοντώνει τους μικρούς που είναι και οι πολλοί.

Η προτεινόμενη διόρθωση εκλογικεύει τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, καθιστά τη διάταξη δικαιότερη και προστατεύει τους μικρούς και πολλούς επαγγελματίες.

Μετά την ψήφιση του Ν. 4072/11.04.2012, ο οποίος είχε σκοπό την μείωση και εκλογίκευση των προστίμων αυτών, επαληθεύθηκε πλήρως η παραπάνω θέση μας, αφού σήμερα διαπιστώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα εξακολουθούν να είναι υπέρογκα.

Για παράδειγμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής 500 τιμολογίων – πρόστιμο 50.000,00 ευρώ, 1000 τιμολογίων –πρόστιμο 100.000,00 ευρώ κ.ο.κ., διαπιστώθηκε δε ότι το πλήθος των παραβάσεων αυτών δεν είναι μικρό με ότι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις αυτές και αυτό για τυπικές παραβάσεις, όπως έγινε δεκτό από όλα τα κόμματα της βουλής κατά τη συζήτηση του παραπάνω νόμου.

Το αίτημά μας για δίκαιη αντιμετώπιση του κλάδου μας, γίνεται σήμερα επιτακτικότερο και επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπισή του, γιατί στις συνθήκες βαθιάς ύφεσης που διερχόμαστε, διεξάγεται αγώνας επιβίωσης των επιχειρήσεων μας. Μέχρι σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν κλείσει περίπου 30% των πρατηρίων υγρών καυσίμων πανελλαδικά και έχομε υποστεί μείωση του τζίρου μας άνω του τριάντα τοις εκατό.

Έχομε ως κλάδος δηλώσει κατ’ επανάληψη και έχομε εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή μας στο μέτρο που μας αναλογεί, με υποβολή προτάσεων και με την παρουσία μας για ενημέρωση αρμόδιων επιτροπών της βουλής, για την επίλυση των προβλημάτων και το «καθάρισμα» του τοπίου στο πεδίο των υγρών καυσίμων.

Ευελπιστούμε ότι η νέα ηγεσία του υπ. Οικονομικών θα θελήσει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια που καταβάλλουμε και θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων και την εξυγίανση του κλάδου των υγρών καυσίμων και δεν θα εμμείνει σε θέματα τα οποία δυσχεραίνουν τη λειτουργία της αγοράς και βαθαίνουν ακόμη περισσότερο την κρίση στις επιχειρήσεις μας.

Η δίκαιη αντιμετώπιση του αιτήματος μας συνάδει τόσο με την αρχή της ισότητας μεταξύ των φορολογουμένων αλλά και τα πρόστιμα να καταστούν περισσότερο αναλογικά σε σχέση με τις παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλονται, πράγμα που όπως τουλάχιστον έχει γραφεί στον τύπο, είναι μέσα στους σκοπούς του νέου φορολογικού νομοσχεδίου όπου όπως έχει εξαγγελθεί προβλέπονται ελαστικότερα πρόστιμα ειδικά για τυπικές παραβάσεις.

Για το προαναφερόμενο θέμα όπως και για άλλα θέματα της αρμοδιότητας σας, η Ομοσπονδία μας ζητά συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Με εκτίμηση

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                     Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος                                                                                                               Μελίδης Σπύρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων