Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Motor Oil: Αύξηση κερδών στα 237,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο με υψηλό περιθώριο διΰλισης

Motor Oil: Αύξηση κερδών στα 237,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο με υψηλό περιθώριο διΰλισης

Διαφήμιση
Motor Oil: Αύξηση κερδών στα 237,3 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο με υψηλό περιθώριο διΰλισης
30 05 2023 | 18:09

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν για το πρώτο τρίμηνο του έτους τα μεγέθη του ομίλου της Motor Oil Hellas με τη δημοσιευμένη λειτουργική κερδοφορία EBITDA να φτάνει τα 397 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 25% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι (318 εκατ. ευρώ). Ο κύκλος εργασιών του ομίλου έφτασε τα 3,307 δισ. ευρώ έναντι 3,258 δισ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 2%). 

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 237 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 20% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα πέρυσι (197 εκατ. ευρώ).

Οι επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του έτους στα 75 εκατ. ευρώ από 41 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ακόμη καλύτερη είναι η πορεία των προσαρμοσμένων κερδών EBITDA (χωρίς την επίπτωση της διακύμανσης των τιμών του πετρελαίου) που ανήλθαν σε 447 εκατ. ευρώ από 189 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2022. Αντίστοιχα τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 276 εκατ. ευρώ από 97 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2022. 

Στα αξιοσημείωτα των αποτελεσμάντω η σημαντική μείωση του καθαρού χρέους του ομίλου από το 1,763 δισ. ευρώ στα τέλη του 2022 στο 1,549 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους. 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 234 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών ταμειακών ροών 300 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2022 , ενώ το επενδεδυμένο κεφάλαιο ανέρχεται σε 3,916 δισ. ευρώ. 

Επιμέρους κλάδοι

Ως προς τις επιδόσεις των επιμέρους κλάδων στο πρώτο τρίμηνο του 2023 τα μεγέθη διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:
Κλάδος διύλισης, κύκλος εργασιών 2,436 δισ. ευρώ και EBITDA 344 εκατ. ευρώ 
Κλάδος εμπορίας καυσίμων, κύκλος εργασιών 1,144 δισ. ευρώ και  EBITDA 6 εκατ. ευρώ
Κλάδος ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, κύκλος εργασιών 234 εκατ. ευρώ και EBITDA 53 εκατ. ευρώ

Ως προς τον κλάδο της διύλισης ο όμιλος της Motor Oil Hellas πέτυχε περιθώριο διύλισης στα 143 δολάρια ανά μετρικό τόνο και προσαρμοσμένο περιθώριο διύλισης στα 155 δολάρια ανά μετρικό τόνο, έναντι μέσου περιθωρίου της αγοράς στα 129 δολάρια ανά μετρικό τόνο. Το πρώτο τρίμηνο του έτους σε επίπεδο όγκου διυλύστηκαν 3.449 μετρικοί τόνοι έναντι 3.371 μετρικούς τόνους πέρυσι στο πρώτο τρίμηνο. 

Ως προς το μείγμα του πετρελαίου, σε ποσοστό 67% προήλθε από το Ιράκ, 14% από τη Λιβύη, 10% από τη Β. Θάλασσα και 9% από το Καζακστάν. 

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο της εμπορίας καυσίμων, ο αριθμός των πρατηρίων αυξήθηκε κατά 30 στα 1530 πρατήρια σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο πέρυσι, ενώ σε επίπεδο όγκων οι πωλήσεις ανήλθαν στους 922 χιλιάδες μετρικούς τόνους έναντι 804 χιλιάδων μετρικών τόνων το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Τέλος σε ό,τι αφορά τον κλάδο ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου από τα συνολικά EBITDA των 74 εκατ. ευρώ τα 44 εκατ. προήλθαν από τον κλάδο των ΑΠΕ και 10 εκατ. προήλθαν από την ηλεκτροπαραγωγική μονάδα Κόρινθος Power. Οι ΑΠΕ σε λειτουργία του ομίλου κατέγραψαν σημαντική αύξηση από τα 279 στα 772MW. Τέλος το μερίδιο της NRG στην προμήθεια ρεύματος από 4,5% αυξήθηκε σε 5,1%.  

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πρώτο τρίμηνο η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά της ΘΑΛΗΣ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος και ειδικά στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας. Σύμφωνα με τη διοίκηση προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων βιώσιμων λύσεων στη διαχείριση στερεών υλικών και αποβλήτων, στη διαχείριση επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και χρήση ΑΠΕ στις υποδομές.

Τον Μάιο 2023 ο όμιλος μέσω της 100% θυγατρικής MORE απέκτησε ποσοστό 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας “ΟΥΝΑΓΚΙ Α.Ε.”, αντικείμενο της οποίας είναι η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η “ΟΥΝΑΓΚΙ Α.Ε.” συμμετέχει με ποσοστό 51% στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών “ΜΠΑΛΙΑΓΑ IKE”, “ΤΕΙΧΙΟ Α.Ε.” και “ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, οι οποίες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων σε διάφορα στάδια, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,9 GW στη Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται περαιτέρω η στρατηγική ανάπτυξη για τις ΑΠΕ, με σημαντικές επενδύσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για όλους, σημειώνει ο όμιλος.

energypress.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων