Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Νόμος 4599/2019/ΦΕΚ 40Α Αφορά τα πρατήρια με υπερκείμενους ορόφους και κοντά σε χώρους συνάθροισης κοινού

Νόμος 4599/2019/ΦΕΚ 40Α Αφορά τα πρατήρια με υπερκείμενους ορόφους και κοντά σε χώρους συνάθροισης κοινού

Διαφήμιση

Εκδόθηκε ο Νέος Νόμος 4599/2019/ΦΕΚ 40Α.
Οι αλλαγές που επιφέρει στις διατάξεις της νομοθεσίας των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας, είναι ακριβώς όμοιες με την από 30/1/2019 ενημέρωσή μας, όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω και συγκεκριμένα :

1. Για τα πρατήρια τα οποία βρίσκονταν κάτω από οικοδομές πριν από την 30/10/2018, ή είχαν απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων από απαγορευτικές χρήσεις πριν από την 10/12/2018 , μπορούν να προσαρμοστούν στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4439/16, μέχρι 31/12/2019.
Για τις περιπτώσεις των παραπάνω πρατηρίων, θα αφαιρείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας τους και θα επαναχορηγείται μόνο μετά την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων και μέχρι 31/12/2019.

Μετά τις 31/12/2019 δεν θα είναι δυνατή η προσαρμογή τους και η παραμονή τους.

2. Στις περιπτώσεις υφιστάμενων πρατηρίων στα οποία είτε γίνεται προσθήκη καθ’ ύψος ορόφων με απαγορευτικές χρήσεις, είτε εγκαθίστανται απαγορευτικές χρήσεις στους υφιστάμενους ορόφους μετά τις 30/10/2018, και διαπιστωθεί αυτό από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών, θα δίδεται προθεσμία έξι μηνών για την υλοποίηση των μέτρων του άρθρου 25 του ν.4439/16.
Άλλως θα αφαιρείται ή άδεια λειτουργίας του και θα σφραγίζονται.

3. Στις περιπτώσεις υφιστάμενων πρατηρίων που δεν βρίσκονται κάτω από οικοδομές, αλλά εγκατασταθούν απαγορευτικές χρήσεις σε απόσταση μικρότερη των 30 m από αυτά, μετά τις 10/12/2018 και διαπιστωθεί αυτό από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών, θα δίδεται προθεσμία έξι μηνών για την υλοποίηση των μέτρων του άρθρου 25 του ν.4439/16.
Άλλως θα αφαιρείται ή άδεια λειτουργίας του και θα σφραγίζονται.

4. Κατοχυρώνεται νομικά ο απλός διανομές lpg ως μη χαρακτηριστικό στοιχείο του πρατηρίου lpg και επομένως δεν απαιτείται η τήρηση αποστάσεων από αυτόν, όπως εξάλλου ισχύει ήδη για τον μικτό διανομέα.

5. Καταργείται η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση ΥΑ, η οποία θα καταργούσε τις αποστάσεις ασφαλείας των πρατηρίων lpg. Συνεχίζει λοιπόν να ισχύει η ΥΑ 46885/3403/2012, ΦΕΚ2729Β, η οποία προβλέπει μείωση της απόστασης με την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων, στα 20 μέτρα.

 

Στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία.

 

 

Με εκτίμηση,

 

ΒΑΡΣΑΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ – VARSAMI GLYKERIA

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός – Dipl. Mechanical Engineer

 

Για την

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γιαννιτσών 90, 54627 Θεσσαλονίκη

Τ: 2310 555151, 555707

F: 2310 522682

ΑΘΗΝΑ

Παπανικολή 40, 15232 Χαλάνδρι

Τ: 2106854024

F: 2106854029

www.karanasios.com

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων