Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ο λογαριασμός της Εφορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες-Ποιοι και πόσα θα πληρώσουν

Ο λογαριασμός της Εφορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες-Ποιοι και πόσα θα πληρώσουν

Διαφήμιση

«Ελαφρύτερος» θα είναι ο φετινός «λογαριασμός» της Εφορίας για την πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι είναι οι κερδισμένοι των φορολογικών δηλώσεων.

Οι περισσότεροι και συγκεκριμένα όσοι εμφανίζουν στην Εφορία εισοδήματα έως 32.000 ευρώ θα διαπιστώσουν μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016.

Οι φοροελαφρύνσεις ξεκινούν από 200 ευρώ και φθάνουν έως 764 ευρώ λόγω των αλλαγών που επήλθαν στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Ωστόσο, η αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 75% στο 100% αναμένεται να «ψαλιδίσει» τις φορο-μειώσεις αυτές ενώ όσοι θα δηλώσουν φέτος εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 32.000 ευρώ θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετες και μάλιστα σημαντικές επιβαρύνσεις τόσο εξαιτίας της αύξησης των συντελεστών υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης όσο και λόγω της αύξησης του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής φόρου.

Για παράδειγμα, όσοι δηλώσουν εισοδήματα 35.000 ευρώ θα δουν τον φορολογικό λογαριασμό τους να «φουσκώνει» κατά 351 ευρώ, όσοι εμφανίσουν ετήσια εισοδήματα 40.000 ευρώ θα πληρώσουν έξτρα φόρο (φόρος εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) 1.126 ευρώ, ενώ πρόσθετος φόρος 3.526 ευρώ προκύπτει για τους φορολογουμένους με εισοδήματα 50.000 ευρώ. Εκτός από την αυξημένη στο 100% προκαταβολή φόρου οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επιβαρυνθούν και με τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ.

Τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών μέχρι και το 2015 φορολογούνταν με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και μέχρι τις 50.000 ευρώ ενώ για μεγαλύτερα εισοδήματα επιβαλλόταν συντελεστής 33%.

Με τις νέες διατάξεις που ισχύουν για τα εισοδήματα του 2016 οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογηθούν με την ίδια κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς και συνταξιούχους αλλά χωρίς να δικαιούνται την έκπτωση φόρου.

Ετσι:

• Ο συντελεστής φόρου μειώνεται από 26% σε 22% για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Από τη μείωση αυτή του συντελεστή θα προκύψουν οι φοροελαφρύνσεις για μεγάλο αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών.
• Για ποσά ετήσιου εισοδήματος πάνω από 20.000 ευρώ το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 29%.
• Το τμήμα του εισοδήματος από τα 30.001 έως τα 40.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 37%.
• Το τμήμα του εισοδήματος από τα 40.001 έως τα 50.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή αυξημένο από το 26% στο 45%.
• Το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 50.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή αυξημένο από το 33% στο 45%

Επιπλέον, όσοι δηλώσουν εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης η οποία υπολογίζεται με νέα κλίμακα και συντελεστές ως εξής:

• 2,2% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000 ευρώ,
• 5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ,

• 6,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,
• 7,5% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 40.001 έως και 65.000 ευρώ,

• 9% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και
• 10% στο τμήμα ετήσιου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Από τις φορολογικές αλλαγές οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι αποκτούν εισοδήματα από ατομική επιχείρηση θα διαπιστώσουν με τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα:

• Μειώσεις φορο-επιβαρύνσεων κατά 200 έως και 400 ευρώ για όσους εμφανίσουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ.
• Μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 114 έως και 764 ευρώ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 10.001 έως 32.000 ευρώ.
• Αυξήσεις ετήσιων επιβαρύνσεων κατά 41 έως και 8.851 ευρώ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 32.000 και μέχρι 100.000 ευρώ.

Πάντως ένα μέρος των φοροελαφρύνσεων οι οποίες θα προκύψουν για όσους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 32.000 ευρώ θα «απορροφηθεί» από τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που θα προκαλέσει ο υπολογισμός της προκαταβολής φόρου εισοδήματος με συντελεστή αυξημένο από το 75% στο 100% του κύριου φόρου εισοδήματος.

Μισθωτοί με εισοδήματα και από «μπλοκάκι»: Στην περίπτωση των μισθωτών που ενισχύουν τα εισοδήματα και με έσοδα από «μπλοκάκι» τα εισοδήματα από τις δυο πηγές θα προστεθούν και θα φορολογηθούν με την ενιαία κλίμακα. Στη συνέχεια θα αφαιρείται το ποσό της έκπτωσης φόρου που προβλέπεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των παιδιών.

Ωστόσο η έκπτωση θα ισχύσει μόνο για το εισόδημα από μισθούς. Επιπλέον, στους έχοντες ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα επιβληθεί η νέα αναμορφωμένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

Στο μεταξύ τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω Taxisnet αρχικές εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2015 έχουν οι φορολογούμενοι. Συγκεκριμένα, ανοίγοντας την εφαρμογή για υποβολή δηλώσεων Ε1 στο Taxisnet και επιλέγοντας το φορολογικό έτος 2015, ο φορολογούμενος βρίσκει πλέον διαθέσιμη και την επιλογή «υποβολή τροποποιητικής».

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 και οι τροποποιήσεις στους κωδικούς

Με λιγοστές αλλαγές σχεδιάστηκε το έντυπο Ε3 με βάση το οποίο προσδιορίζονται τα καθαρά εισοδήματα από ατομική επιχείρηση και ελευθέριο επάγγελμα. Μεταξύ άλλων:

1. Στον πίνακα Ε έγιναν τροποποιήσεις στους κωδικούς των επιχορηγήσεων/επιδοτήσεων/ενισχύσεων. Συγκεκριμένα:

Οι αγροτικές ενισχύσεις του πυλώνα 1 χωρίζονται πλέον με τους κωδικούς 901:
Βασική ενίσχυση – 902 Πράσινες ενισχύσεις – 903: συνδεδεμένες ενισχύσεις – 907: Επενδυτικές ενισχύσεις – 908: Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων.

Οι αγροτικές ενισχύσεις του πυλώνα 2 αναλύονται πλέον σε 910: Επενδυτικές ενισχύσεις – 911: Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων – 912: Πρόωρη συνταξιοδότηση.

Στον πίνακα Ε προστέθηκαν οι κωδικοί 913: επενδυτικές ενισχύσεις και κωδ. 914: Λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων.

2. Στον πίνακα των ενοικίων που καταβλήθηκαν, περιορίστηκαν οι γραμμές και διαγράφηκαν αντίστοιχα οι κωδικοί 677, 678, 679, 680.

3. Στον υποπίνακα γ’ του πίνακα ΣΤ της σελίδας 2 προστέθηκε ο κωδικός 275 (ακαθ. έσοδα από πωλήσεις τρίτων) ο οποίος συμπληρώνεται για πληροφοριακούς λόγους.

4. Στον υποπίνακα ζ’ του πίνακα ΣΤ της σελίδας 2 και συγκεκριμένα στον λογιστικό προσδιορισμό καθαρών κερδών για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα προστέθηκαν 4 νέοι κωδικοί (572, 573, 574, 575) οι οποίοι αφορούν τα αφορολόγητα έσοδα που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της επιχείρησης.

5. Στον πίνακα Ζ της δεύτερης σελίδας:
• Νέος κωδικός 317: Αναγράφεται η αξία πώλησης οχήματος ΙΧ βάσει του εκδιδόμενου τιμολογίου εφόσον έχει καταχωρισθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
• Νέος κωδικός 320: Αναγράφονται οι θετικές διαφορές του κωδικού 797 του πίνακα Κ.
• Νέος κωδικός 321: Αναγράφονται οι αρνητικές διαφορές του κωδικού 798 του πίνακα Κ.

ΠΗΓΗ: Εθνος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων