Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ογκομετρικοί πίνακες

Ογκομετρικοί πίνακες

Διαφήμιση

Όπως γνωρίζεται υπάρχει πρόβλημα με πολλά πρατήρια της Περιφέρειας Αττικής και των Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Αχαϊας και Ηρακλείου, από την κατάθεση Ογκομετρικών Πινάκων που δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις της Φ2-1617/2010, άρθρο 5, παραγρ. 1.

Προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων εισροών – εκροών, με ανάλογες καθυστερήσεις και στην χρηματοδότηση των Πρατηριούχων και των Εμπόρων Πετρελαίου Θέρμανσης, προτείνουμε όπως οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών να δέχονται τους ογκομετρικούς πίνακες λειτουργίας των συστημάτων, ανεξαρτήτως αν περιλαμβάνουν αβεβαιότητες. Το ίδιο να ισχύσει και για τα Πρατήρια και τους Εμπόρους Πετρελαίου του Γ’ Κύκλου, δηλαδή εκκίνηση του συστήματος με τα υπάρχοντα δεδομένα.

Στις περιπτώσεις που κατά την λειτουργία του συστήματος εισροών – εκροών οι αποκλίσεις των ισοζυγίων δεν είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων, να απαιτείται από τον Πρατηριούχο και Έμπορο Πετρελαίου Θέρμανσης, να προβεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος 3-5 μηνών σε πιστοποιημένη-διαπιστευμένη και επιδοτούμενη (Δέσμευση Υπουργού κ. Κ.Χατζηδάκη) ορθή ογκομέτρηση, και την εν συνεχεία οριστική τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου. 

Όσο δε για την χρηματοδότηση των πρατηρίων, να λαμβάνεται ως τυπικό και ουσιαστικό κριτήριο για την εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών, η βεβαίωση της Γ.Γ.Π.Σ ότι το σύστημα του συγκεκριμένου πρατηρίου έχει συνδεθεί και αποστέλλει καθημερινά δεδομένα.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων