Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ολική επαναφορά της εφορίας στις τσέπες μας

Ολική επαναφορά της εφορίας στις τσέπες μας

Διαφήμιση

Η Εφορία επιστρέφει. Και επιστρέφει δριµύτερη από το τέλος Ιανουαρίου, οπότε οι φορολογούµενοι πλήρωσαν την τελευταία φορολογική τους οφειλή, δηλαδή την τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ 2016.

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της και στο υπουργείο Οικονοµικών “ζεσταίνουν τις µηχανές” για να υπολογίσουν και να εκδώσουν τα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Παράλληλα, οι φορολογούµενοι και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να αποδίδουν στο ∆ηµόσιο µεγάλα ποσά από παρακρατούµενους φόρους, όπως είναι ο ΦΠΑ και ο φόρος µισθωτών υπηρεσιών.

Το φορολογικό ηµερολόγιο των πολιτών αρχίζει και πάλι να κοκκινίζει και έως το τέλος του έτους θα πρέπει να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν συνολικούς φόρους άνω των 15 δισεκατοµµυρίων ευρώ.

Το ηµερολόγιο των νέων φόρων, που ξεκινά στην καρδιά του καλοκαιριού, έχει ως εξής:

Το “καυτό” εκκαθαριστικό

Περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι πρόκειται να λάβουν μέσω Taxisnet χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα, δηλαδή να πληρώσουν επιπλέον φόρο εισοδήματος για το εισόδηµα που απέκτησαν το 2016. Υπολογίζεται ότι θα κληθούν να πληρώσουν πρόσθετο φόρο (δηλαδή πέραν της παρακράτησης που τους έχει ήδη γίνει) συνολικού ύψους άνω των 4 δισεκατοµµυρίων ευρώ.

Η επιπλέον επιβάρυνση θα προκύψει από:

-Την αθροιστική φορολόγηση του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες µε το εισόδηµα από “µπλοκάκια”, δηλαδή άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος. Από αυτή την άθροιση εισόδηµα από “µπλοκάκι” το οποίο φορολογούνταν µε συντελεστή έως 33% θα φορολογηθεί µε συντελεστή έως και 45%.

-Την αύξηση του φόρου εισοδήµατος για τους ελεύθερους επαγγελµατίες που έχουν ετήσιο εισόδηµα άνω των περίπου 28.000 ευρώ λόγω της κατάργησης της αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήµατος από ελευθέριο επάγγελµα και της φορολόγησης µε την κλίµακα των µισθωτών, χωρίς, όµως, αφορολόγητο όριο. Ουσιαστικά, εισόδηµα που φορολογούνταν µε συντελεστή έως 33% θα φορολογείται µε συντελεστή έως και 45%.

– Την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης του εισοδήµατος από ενοίκια. Για εισόδηµα έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής αυξήθηκε από το 11% στο 15%, από 12.000 έως 35.000 ευρώ αυξήθηκε από το 33% στο 35% και για εισόδηµα πάνω από 35.000 ευρώ ο συντελεστής αυξήθηκε από το 33% στο 45%.

-Την καθιέρωση νέας κλίµακας για τον υπολογισµό της εισφοράς αλληλεγγύης, που φέρνει επιβαρύνσεις για εισόδηµα άνω των περίπου 30.000 ευρώ.

Το εκκαθαριστικό του φόρου εισοδήµατος θα πρέπει να εξοφληθεί σε τρεις διµηνιαίες δόσεις, έως το τέλος Ιουλίου, Σεπτεµβρίου και Νοεµβρίου. ∆εν υπάρχει πλέον έκπτωση για την εφάπαξ εξόφληση του συνόλου του φόρου.

Ο νέος ΕΝΦΙΑ

Στο υπουργείο Οικονομικών έχει οριστικοποιηθεί ότι και ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί µε τις υφιστάµενες αντικειµενικές αξίες και κλίµακες, ενώ δεν πρόκειται για φέτος και τα επόµενα δύο χρόνια να φορολογηθούν µε συµπληρωτικό φόρο τα αγροτεµάχια, λόγω περαιτέρω χρονικής αναστολής της επιβολής του φόρου. Έτσι, οι φορολογούµενοι που δεν έχουν κάποια µεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους θα κληθούν να πληρώσουν το ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ που κατέβαλαν και πέρυσι. ∆ηλαδή, οι παλαιότερες κυβερνητικές υποσχέσεις για κατάργηση του φόρου έχουν ουσιαστικά αποδειχθεί λόγια κενά περιεχοµένου. Ο συνολικός λογαριασµός που θα κληθούν και φέτος οι φορολογούµενοι να πληρώσουν µέσω του ΕΝΦΙΑ ανέρχεται σε 3,3 δισεκατοµµύρια ευρώ και, από αυτά, ποσό ύψους περίπου 2,65 δισ. ευρώ αναµένεται να πληρωθεί εµπρόθεσµα. Ο φόρος αναµένεται να πληρωθεί και φέτος σε τέσσερις δόσεις, από τον Σεπτέµβριο έως και τον ∆εκέµβριο.

​Ο λογαριασµός επιχειρήσεων και ΦΠΑ

Βαρύς είναι ο λογαριασμός και των φόρων που θα κληθούν έως το τέλος του έτους να αποδώσουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι επιχειρήσεις στο ∆ηµόσιο. Οι επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν έως το τέλος του έτους για φόρο εισοδήµατος το ποσό των τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ. Από την άλλη, θα πρέπει να αποδώσουν στο δηµόσιο ταµείο και συνολικό ΦΠΑ περίπου 7 δισεκατοµµυρίων ευρώ.

Τα νέα τέλη κυκλοφορίας

Οι φορολογούμενοι θα κληθούν έως το τέλος του έτους να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας των οχηµάτων τους για το 2018. Το υπουργείο Οικονοµικών έχει ανακοινώσει ότι επεξεργάζεται αλλαγές στον τρόπο υπολογισµού τους, προκειµένου “να γίνουν πιο δίκαια και πιο αναλογικά”, αλλά σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να µειωθεί το ποσό που εισπράττει το ∆ηµόσιο. Πρόκειται για ποσό ύψους τουλάχιστον 1,1 δισ. ευρώ. Αντίθετα, µε τις αλλαγές που εξετάζονται θα επιχειρηθεί η αύξηση του ποσού των κρατικών εισπράξεων από τα τέλη µέσω της “διεύρυνσης της φορολογικής βάσης”, δηλαδή της µείωσης του αριθµού των οχηµάτων για τα οποία οι φορολογούµενοι έχουν καταθέσει πινακίδες.

Στις αλλαγές που µελετά το υπουργείο Οικονοµικών περιλαµβάνεται η σύνδεση του ύψους των τελών κυκλοφορίας µε την παλαιότητα του οχήµατος, την εµπορική του αξία, τον κυβισµό του και τους ρύπους που εκπέµπει. Στο τραπέζι του υπουργείου Οικονοµικών βρίσκονται και προτάσεις για προσαύξηση των τε- λών κυκλοφορίας για οχήµατα που έχουν κινητήρα ντίζελ, καθώς θεωρούνται –όσον αφορά κάποιους ρύπους– πιο ρυπογόνα.​

capital.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων