Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Online από τις 18 Αυγούστου ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ

Online από τις 18 Αυγούστου ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ

Διαφήμιση

Χαμόγελα ή έστω μια μικρή ανακούφιση αλλά μόνο για τον έναν στους τρεις των συνολικά 6,5 εκ. ιδιοκτητών ακινήτων, φέρνουν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του 2016 που αναμένεται να αρχίσουν να αναρτώνται από την Πέμπτη 18 του μήνα στις προσωπικές μερίδες των φορολογουμένων στο TAXISnet.

Σύμφωνα με την μέχρι τώρα εκκαθάριση του φόρου από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι:

Περίπου 2,4 εκατ. ιδιοκτήτες, ή το 34% επί του συνόλου, υπολογίζεται ότι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο σε σχέση με το 2015 λόγω της μείωσης των αντικειμενικών αξιών σε όλη την χώρα από 4% έως και 38%.

Περίπου 1.650.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ ίδιο ακριβώς με το 2015.

Περίπου 1.500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν μια μικρή επιβάρυνση σε σχέση με πέρσι που δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 10 ευρώ.

Περίπου 690.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν παραπάνω φόρο σε σύγκριση με πέρσι από 10 ευρώ μέχρι και το διπλάσιο ΕΝΦΙΑ σε σχέση με το 2015.

Περίπου 930.000 φορολογούμενοι θα πληρώσουν μηδενικό ΕΝΦΙΑ καθώς περιλαμβάνονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που εξαιρούνται από τον βασικό φόρο ακινήτων. Η μερίδα αυτή δεν υπολογίζεται στο σύνολο των υπόχρεων του φόρου.

Από που προκύπτουν οι επιβαρύνσεις

Ο αυξημένος από λίγα ευρώ έως και πολλές χιλιάδες ευρώ ΕΝΦΙΑ προκύπτει από δύο παράγοντες. Στις επιλογές που έγιναν στην μείωση των αντικειμενικών αξιών καθώς και στην αρχιτεκτονική του ΕΝΦΙΑ με τους συντελεστές να είναι ίδιοι σε μεγάλο εύρος αντικειμενικής αξίας ακινήτων.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι:

– Για 253.384 δικαιώματα, η τιμή ζώνης μειώθηκε από τα 650 στα 600 ευρώ και ο φόρος παρέμεινε σταθερός στα 2,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

– Για 577.923 δικαιώματα η τιμή ζώνης μειώθηκε από τα 700 στα 650 ευρώ το τετραγωνικό με τον φόρο να παραμένει και πάλι στα 2,8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

– Για 221.381 ιδιοκτησίες εντοπίστηκαν σε περιοχές όπου η τιμή ζώνης μειώθηκε από τα 750 στα 700 ευρώ με τον φόρο ανά τετραγωνικό να παραμένει επίσης στα 2,8 ευρώ.

– Για συνολικά 1,3 εκατ. δικαιώματα επί ακινήτων, ο φόρος παρέμεινε στα 2,9 ευρώ. Πρόκειται για ακίνητα η τιμή ζώνης των οποίων μειώθηκε μεν, αλλά παρέμεινε στην περιοχή των 751-1.000 ευρώ.

Τα νέα μέτρα

Οι επιβαρύνσεις για όσους θα πληρώσουν παραπάνω προκύπτουν και από τα νέα μέτρα που συμφωνήθηκαν τον Μάιο με τους δανειστές με στόχο η βεβαίωση του φόρου να μείνει πάνω από 3,3 δισ. ευρώ και η καθαρή είσπραξη στα 2,65 δισ. ευρώ.

Τα μέτρα αυτά αφορούν

1 Την κατάργηση της έκπτωσης 20% από τον κύριο φόρο για τα αποπερατωμένα κτίσματα που είναι κενά με κομμένο το ρεύμα.

2 Την μείωση του αφορολόγητου ορίου του συμπληρωματικού φόρου από τις 300.000 στις 200.000 ευρώ.

3 Την αύξηση στους συντελεστές υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου, που ουσιαστικά εκμηδενίζουν τη μείωση των αντικειμενικών αξιών.

4 Την αύξηση των συντελεστών υπολογισμού του κύριου φόρου για τα οικόπεδα.

5 Την αύξηση του υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου για τα ακίνητα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα από 5 σε 5,5 τοις χιλίοις.

6 Την επιβολή για πρώτη φορά συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των νομικών προσώπων με συντελεστή 1 τοις χιλίοις.
Επισημαίνεται ότι το ανώτερο ποσό των 13 ευρώ ανά μέτρο επιβάλλεται στα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ και άνω.

7 Την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για κτίσματα ηλικίας άνω των 100 ετών τα οποία είναι διατηρητέα.

Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η αποτίμηση των αγροτεμαχίων έγινε φέτος για πρώτη φορά καθώς μέχρι και πέρυσι, δεν επιβαλλόταν συμπληρωματικός φόρος στις εκτάσεις γης των φυσικών προσώπων, αφού δεν επιβαλλόταν συμπληρωματικός φόρος στα ακίνητα που αναγράφονται στον πίνακα 2 του εντύπου Ε9.

Από τους συγκεκριμένους υπολογισμούς προέκυψε ότι τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων «αξίζουν» 100,447 δισ. ευρώ και των επιχειρήσεων 28,115 δισ. ευρώ. Επομένως, η αξία κάθε ακινήτου που δηλώνουν οι Έλληνες ανέρχεται πλέον στα 710 δισ. ευρώ.

http://www.enikonomia.gr/
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων