Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων. 12-3-2012

Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων. 12-3-2012

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 7306 Ηράκλειο-Κρήτη
Τηλ.2810220885 Fax. 2810220881
Κιν. Προέδρου 6984314310
E mail: popek@popek.gr

Ηράκλειο Κρήτης, 12/03/2012
Αρ. Πρωτ. 587

Προς : Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ι. Μανιάτη
Κοιν.:  Γεν. Γραμματέα  Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κ. Μαθιουδάκη
Προϊστάμενο Δ/νσης ΔΕΔΑΚ κ. Μ. Αρτόπουλο
ΘΕΜΑ: Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων.

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Το σημερινό ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων θεσπίσθηκε το 2002 με τον Ν.3054 για να καλύψει τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού, θεσπίζοντας καθημερινά

ημερήσιο ωράριο, πλήν Κυριακών και Αργιών, για τους χειμερινούς μήνες (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ), από 06:00 -21:00 και τους καλοκαιρινούς μήνες

(ΜΑΪOΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ), 06:00-22:30.

Για τις Κυριακές και Αργίες θεσπίσθηκε η λειτουργία των πρατηρίων στό 50% των λειτουργούντων πρατηρίων κάθε νομού, προκειμένου να καλύψει τις βιολογικές,

κοινωνικές και θρησκευτικές ανάγκες των πρατηριούχων και των εργαζομένων στα πρατήρια.

Μετά το πέρας του ημερήσιου ωραρίου θεσπίσθηκαν υποχρεωτικές διανυκτερεύσεις στο 20% του αριθμού των λειτουργούντων πρατηρίων κάθε νομού.

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012 έχοντας υπ’ όψη τα όσα αναφέρονται στο Μνημόνιο 2 για την απελευθέρωση του ωραρίου στα πρατήρια, συνεδρίασε το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) και αποφάσισε όπως, προχωρήσετε νομοθετικά

  1. στην πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και
  2. την κατάργηση των υποχρεωτικών διανυκτερεύσεων
  3. να παραμείνει ως έχει η λειτουργία των πρατηρίων τις Κυριακές και τις Αργίες, στο 50% των λειτουργούντων πρατηρίων κάθε νομού.

Παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά υπ’ όψη της αποφάσεις της ΠΟΠΕΚ, προκειμένου να μη διαταραχθούν οι σχέσεις μας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για όποιες διευκρινήσεις, κρίνεται απαραίτητο να δοθούν.

Με εκτίμηση

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων

Ο Πρόεδρος    του Δ.Σ.                                                   Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος                                                Μελίδης Σπύρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων