Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
H Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), με επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών και την Α.Α.Δ.Ε, ζητά να παραταθεί ο χρόνος εφαρμογής των Υ.Α. ΠΟΛ 1195 & 1208.

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), με επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών και την Α.Α.Δ.Ε, ζητά να παραταθεί ο χρόνος εφαρμογής των Υ.Α. ΠΟΛ 1195 & 1208.

Διαφήμιση

ΠΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)
-Διοικητή κ. Γεωργ. Πιτσιλή Κοιν: Διευθυντή κ. Αντ. Πυργιώτη

Θέμα «Παράταση εφαρμογής των ΠΟΛ 1195 & 1208»

Αξιότιμε κ. Διοικητά, Ο προβλεπόμενος χρόνος εφαρμογής 1η Ιανουαρίου 2019, των Υ.Α ΠΟΛ 1195 & 1208 δεν επαρκεί για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των εκδιδόμενων παραστατικών από Φ.Η.Μ που είναι εγκατεστημένες στα πρατήρια καυσίμων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών που διενεργούν οι εν λόγω οντότητες, σε βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε.

Ο βασικός λόγος της μη έγκαιρης προετοιμασίας για πολλά πρατήρια, οφείλεται στην μη συμβατότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας των εγκατεστημένων εμπορικών προγραμμάτων, με τις Φ.Η.Μ.

Παρακαλούμε για μία εύλογη παράταση, του χρόνου εφαρμογής.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων