Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παράταση εγκατάστασης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα

Παράταση εγκατάστασης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)

Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
Κιν. Προέδρου 6984314310
E mail: popek@sppi.gr

Ηράκλειο Κρήτης, 21/01/2011
Αρ. Πρωτ. 219

Προς : 
Όλες τις Ενώσεις Πρατηριούχων Ελλάδας

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ABS ΣΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 64118/4765/10 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνολογίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων : «είναι δυνατή η παράταση εγκατάστασης Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS), κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ADR, σε κυκλοφορούντα βυτιοφόρα οχήματα πρατηρίων καυσίμων που φέρουν αμιγώς υδραυλικό σύστημα πέδησης, μέχρι 31-12-2013, λόγω τεχνικής δυσκολίας και υπερβολικά μεγάλου κόστους εγκατάστασης του συστήματος ABS.»

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τα μέλη σας σχετικά.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων
Ο Πρόεδρος / Ο Γ. Γραμματέας
Μαυράκης Χαράλαμπος / Μελίδης Σπύρος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων