Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παράταση προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (Ενημερωμένο)

Παράταση προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών (Ενημερωμένο)

Διαφήμιση

Παρατείνεται, έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015, η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών – προμηθευτών του πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της γγ Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων. Παράταση με την ΠΟΛ 1207/2014. Αναμένουμε την επίσημη δημοσίευση της εγκυκλίου.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων