Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
«Παράθυρο» στους 55χρονους για σύνταξη με 18 έως 40 έτη εργασίας

«Παράθυρο» στους 55χρονους για σύνταξη με 18 έως 40 έτη εργασίας

Διαφήμιση

Διαβατήριο για σύνταξη με 18, 20, 25, 30, 33, 35, 37 και 40 έτη εργασίας παίρνουν οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν ηλικίες από 55 ετών και άνω μετά τις 19/8/2015.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν με τα νέα όρια συνταξιοδότησης που αυξάνονται σταδιακά για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη από το 55ο έτος και μετά και αφορούν τους παλαιούς ασφαλισμένους, όσους δηλαδή είχαν έστω και ένα «ένσημο» πριν από το 1993, όπως γράφει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Για τους νέους μετά το 1993 ασφαλισμένους, τα όρια ηλικίας αλλά και ο χρόνος ασφάλισης είναι ενιαία. Πλήρη σύνταξη παίρνουν στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης ή στα 67 αν έχουν λιγότερα ένσημα με ελάχιστο χρόνο εργασίας και ενσήμων τα 15 έτη. Μειωμένη σύνταξη παίρνουν στα 62, αρκεί να έχουν ασφαλιστεί για 15 χρόνια τουλάχιστον.

Δημόσιο

Το βασικότερο κριτήριο είναι αυτό της 25ετίας που καθορίζει και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Οι ασφαλισμένοι χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

Α. Πρόσληψη πριν από το 1983 και 25ετία έως το 2010.
Β. Πρόσληψη μετά το 1983 και 25ετία έως το 2010.
Γ. Πρόσληψη μετά το 1983 και 25ετία τα έτη 2011, 2012.
Δ. Πρόσληψη οποτεδήποτε, αλλά με την 25ετία από το 2013 και μετά.
Α. Πρόσληψη πριν από το 1983

1. Γυναίκες με 25ετία έως το 2010:

Βγαίνουν με πλήρη στα 60 και μειωμένη στα 55. Αν η ηλικία των 55 συμπληρώνεται μετά τις 19/8/2015, τότε τα όρια ηλικίας για μειωμένη ανεβαίνουν στα 56,6 από 19/8 μέχρι 31/12/2015, στα 58,9 για όσες κλείνουν τα 55 το 2016, στα 60,2 το 2017, στα 61,6 το 2018 και στα 62 για μειωμένη σύνταξη για όσες κλείσουν το 55ο έτος από το 2019 και μετά. Για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος μέχρι 18/8/2015, διαφορετικά θα έχουν αύξηση από 19/8/2015 και μετά. Για παράδειγμα, με το 60ό έτος συμπληρωμένο το 2017 και με λιγότερα από 35 έτη εργασίας, σύνταξη στα 62,8 μήνες. Για το 2018 το όριο για το 60ό έτος πάει στα 63,6 μήνες και από το 2022 στα 67.

2. Ανδρες με 25ετία έως το 2010:

Στα 60 μειωμένη και στα 65 πλήρη, εφόσον μέχρι 18/8/2015 έχουν την απαιτούμενη ηλικία. Αν τα 60 ή 65 συμπληρώνονται από 19/8/2015 και μετά, τότε για τη μειωμένη σύνταξη το όριο ανεβαίνει στα 62 από το 2017, ενώ για την πλήρη τα 65 πάνε σταδιακά στα 67 από το 2022 και μετά.

3. Με 35 έτη (άνδρες και γυναίκες).

Αν τα 35 έτη συμπληρωθούν από 19/8/2015 και μετά, βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που συμπληρώνουν και το 58ο έτος. Για παράδειγμα, με 35ετία μετά τις 19/8/2015 σύνταξη στα 58,6, με 35ετία το 2016 σύνταξη στα 59, με 35ετία το 2017 σύνταξη στα 59,6, με 35ετία το 2018 σύνταξη στα 60, με 35ετία το 2019 σύνταξη στα 60,6, με 35ετία το 2020 σύνταξη στα 61, με 35ετία το 2021 σύνταξη στα 61,6 και με 35ετία το 2022 σύνταξη στα 62, αλλά με 40 έτη συνολικό χρόνο ασφάλισης.

4. Γυναίκες με ανήλικο παιδί στη 15ετία.

Βγαίνουν μόλις συμπληρώσουν 24,6 έτη υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας. Οι περισσότερες αυτής της κατηγορίας έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και αποχωρούν οποτεδήποτε.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων