Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παρατηρητήριο τιμών για πετρέλαιο θέρμανσης για κατ’ οίκον πωλήσεις

Παρατηρητήριο τιμών για πετρέλαιο θέρμανσης για κατ’ οίκον πωλήσεις

Διαφήμιση

« 4. Γνωστοποίηση των λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου θέρμανσης.

4.1. Οι κάτοχοι άδειας :

 1. λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων,
 2. λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων ( AUTOGAS ) μέσω αντλιών και
 3. πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (για κατ’ οίκον παραδόσεις) προς καταναλωτές,

υποχρεούνται:

 1. Να γνωστοποιούν χωριστά, κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), την τιμή λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν βάσει της άδειάς τους, στη Δ/νση Παρατηρητηρίου Τιμών – Τιμοληψιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
  Ειδικά για τις κατ’ οίκον πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης, οι κάτοχοι άδειας, των περιπτώσεων α και γ, υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωριστά τις τιμές λιανικής πώλησης:
  [icon type=”icon-dot”] για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα
  [icon type=”icon-dot”] για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα
  [icon type=”icon-dot”] για παραδόσεις από 1000 λίτρα και άνω.
 2. Να γνωστοποιούν κάθε αλλαγή των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν , ταυτόχρονα με την ισχύ τους.
 3. Να επαναγνωστοποιούν εντός επτά (7) ημερών, από την τελευταία ενημέρωση, τις τιμές τους ακόμη κι αν αυτές δεν έχουν αλλάξει.

Για περισσότερα εδώ.

Επίσης διαβάστε την Αγορανομική Διάταξη 1/2012 εδώ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων