Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Περί επιβολής προστίµου σε πρατήρια που δεν διαθέτουν ενιαία άδεια λειτουργίας µε ολοκληρωµένο σύστηµα εισροών εκροών

Περί επιβολής προστίµου σε πρατήρια που δεν διαθέτουν ενιαία άδεια λειτουργίας µε ολοκληρωµένο σύστηµα εισροών εκροών

Διαφήμιση

Σε απάντηση στο ως άνω α) σχετικό, µε το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία µας το ως άνω β) σχετικό, αναφορικά µε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται µε την έκδοση της ενιαίας άδειας πρατηρίου που περιλαµβάνει ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίµων, σάς γνωρίζουµε ότι η θέση της υπηρεσίας µας έχει ως κατωτέρω.

Η Εγκύκλιος  ΕΔΩ,

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων