Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Περιμένουμε επίλυση του θέματος της ετήσιας τεχνικής υποστήριξης από τις εταιρίες τοποθέτησης των συστημάτων εισροών εκροών με παρέμβαση των αρμόδιων υπουργείων για το μεγάλο κόστος χρέωσης

Περιμένουμε επίλυση του θέματος της ετήσιας τεχνικής υποστήριξης από τις εταιρίες τοποθέτησης των συστημάτων εισροών εκροών με παρέμβαση των αρμόδιων υπουργείων για το μεγάλο κόστος χρέωσης

Διαφήμιση

Επισύναψη επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων