Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πολλαπλή εμπλοκή: Μετ’ εμποδίων η 2η αξιολόγηση

Πολλαπλή εμπλοκή: Μετ’ εμποδίων η 2η αξιολόγηση

Διαφήμιση

Εμπόδια εξακολουθούν να βάζουν οι εκπρόσωποι των δανειστών στην προσπάθεια της κυβέρνησης να θεσμοθετήσει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να εισπράττουν τα έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων τους ή από την παροχή των υπηρεσιών τους, αλλά και να εξοφλούν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους προμηθευτές και τους εργαζομένους τους, μέσω ενός ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος θα είναι ακατάσχετος έστω και κατά ένα ποσοστό του εκάστοτε υπολοίπου του.

Όπως προέκυψε από τις χθεσινές συναντήσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους επικεφαλής των κλιμακίων των θεσμών, όλες οι εναλλακτικές προτάσεις που έχει υποβάλει η ελληνική πλευρά για την καθιέρωση ενός -μερικώς ή ολικώς ακατάσχετου- ειδικού επαγγελματικού λογαριασμού για κάθε επιχείρηση είχαν απορριφθεί ήδη κατά τις συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων και συμβούλων του υπουργείου Οικονομικών με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών τις τελευταίες 5-6 μέρες.

Το θέμα του ειδικού επαγγελματικού λογαριασμού συζητήθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού Ε. Τσακαλώτου και του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή με τους επικεφαλής των κλιμακίων των τεσσάρων θεσμών, στο γενικότερο πλαίσιο θεματολογίας που είχε καθοριστεί για τη συγκεκριμένη συνάντηση και περιελάμβανε φορολογικά θέματα. Από τη συνάντηση απουσίαζε ο καθ’ ύλην αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, καθώς έλαβε μέρος στη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει προτείνει ήδη από τον Σεπτέμβριο να θεσμοθετηθεί, για κάθε επιχείρηση, ένας ειδικός επαγγελματικός λογαριασμός ολικώς ή μερικώς ακατάσχετος, στον οποίο από τη μία πλευρά να πιστώνονται οι εισπράξεις που πραγματοποιεί η επιχείρηση από τους πελάτες της μέσω συναλλαγών με «πλαστικό» χρήμα ή μέσω e-banking και από την άλλη να χρεώνονται όλες οι τρέχουσες πληρωμές της επιχείρησης για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αμοιβές προμηθευτών και εργαζομένων. Εναλλακτικά στις πιο πρόσφατες συναντήσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, η ελληνική πλευρά πρότεινε το ακατάσχετο να είναι ακόμη πιο περιορισμένου ποσοστού, ώστε κι ένα τμήμα των παλαιών ανεξόφλητων οφειλών να καλύπτεται από τις εισπράξεις του ειδικού επαγγελματικού λογαριασμού.

Σε κάθε περίπτωση, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε την άποψη ότι χωρίς τη θεσμοθέτηση του ειδικού αυτού λογαριασμού όλο το εγχείρημα, να επεκταθεί η χρήση του «πλαστικού» χρήματος και των λοιπών ηλεκτρονικών μέσω πληρωμών σε όσο το δυνατόν περισσότερες συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, θα αποτύχει παταγωδώς, αφού χιλιάδες επιχειρήσεις θα προτιμούν τις «μαύρες» και αδήλωτες συναλλαγές με τους πελάτες τους εφόσον γνωρίζουν ότι όποια χρήματα εισπράξουν από αυτούς μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή μέσω e-banking θα κατάσχονται αυτόματα από τις τράπεζες για λογαριασμό του Δημοσίου ή των ασφαλιστικών ταμείων έναντι των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Απέναντι σ’ αυτά τα επιχειρήματα, η πλευρά των δανειστών αντέταξε την άποψη ότι η λειτουργία ενός τέτοιου λογαριασμού θα είναι ουσιαστικά μια μορφή ευνοϊκής «ρύθμισης» παλαιών ανεξόφλητων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία για χιλιάδες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, αφού ουσιαστικά θα δίδει στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις τα χρονικά περιθώρια να εξοφλούν τις οφειλές τους αυτές όποτε θέλουν και χωρίς πίεση μέσω εφαρμογής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης!

Οι δανειστές επεσήμαναν ότι αυτό θα καλλιεργήσει ένα κλίμα ευνοϊκό για την αθέτηση υποχρεώσεων κι από χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης, αλλά θα θεωρήσουν ότι είναι «ριγμένες» από την ευνοϊκή μεταχείριση που θα υπάρχει για τις ήδη υπερχρεωμένες. Γενικότερα, δε, από την πλευρά των δανειστών επισημάνθηκε ότι η γενικευμένη παροχή της δυνατότητας σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις να «περνούν» τις εισπράξεις και τα τρέχοντα έξοδά τους μέσω ενός λογαριασμού ακατάσχετου, έστω και κατά ένα ποσοστό του υπολοίπου του, θα προκαλέσει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό μεταξύ οικονομικά υγιών και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απόρριψη όλων των εναλλακτικών προτάσεων για τον ειδικό επαγγελματικό λογαριασμό, η προσπάθεια που καταβάλλεται πλέον από την κυβέρνηση αποσκοπεί στο «πάντρεμα» της ρύθμισης για τον ειδικό αυτό λογαριασμό με τη γενικότερη ρύθμιση, που θα καλύπτει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό για κάθε είδους χρέη προς Δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες.

Αμέσως μετά τη συνάντηση για τα φορολογικά θέματα, κορυφαίο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου επεσήμανε ότι η διαπραγμάτευση για το θέμα του ειδικού επαγγελματικού λογαριασμού συνεχίζεται και παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία μεταξύ ελληνικής πλευράς και δανειστών. Φανέρωσε πάντως ότι υπάρχει μια προσπάθεια της ελληνικής πλευράς να υποβάλει συνεχώς εναλλακτικές προτάσεις για να διασώσει το εγχείρημα, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι ο λογαριασμός αυτός μπορεί να μην ονομάζεται ακατάσχετος, αλλά… «προστατευμένος»!

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν κι άλλα θέματα όπως:

* Το σχέδιο δράσης της φορολογικής διοίκησης για το 2017.

* Το νομοσχέδιο για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, όπου κι εκεί εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες, καθώς οι δανειστές προκρίνουν λύση που προβλέπει τη φορολόγηση των αποκαλυπτόμενων εισοδημάτων με τους φορολογικούς συντελεστές του χρόνου κτήσης των εισοδημάτων αυτών προσαυξημένους με το συνολικό ποσοστό μεταβολής του πληθωρισμού από τον χρόνο κτήσης μέχρι και την ημερομηνία δήλωσης των εισοδημάτων, θέση που δεν αποδέχεται προς το παρόν η ελληνική πλευρά, επειδή εκτιμά ότι ανεβάζει στα ύψη και καθιστά αντικίνητρο το τελικό ποσοστό της φορολογικής επιβάρυνσης.

* Το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία μετάβασης από τη σημερινή δομή των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στη νέα δομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων από την 1η-1-2017.

* Οι υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου για την καθιέρωση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες εκκρεμότητες σε ζητήματα που αφορούν τα κίνητρα για τη χρήση του «πλαστικού» χρήματος.

* Οι τρόποι βελτίωσης εισπραξιμότητας φόρων και ειδικότερα του ΦΠΑ.

Η β’ αξιολόγηση

Νωρίτερα, χθες, το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτου, Οικονομίας Γ. Σταθάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη με τους επικεφαλής των θεσμών και θέμα την επισκόπηση όλων των βασικών πεδίων της δεύτερης αξιολόγησης.

Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος τόνιζε ότι η διαπραγμάτευση θα ολοκληρωθεί σε τρεις γύρους. Ο πρώτος θα ολοκληρωθεί μέχρι και την προσεχή Πέμπτη το βράδυ, οπότε θα οριστικοποιηθούν τα προαπαιτούμενα της αξιολόγησης και θα εντοπιστούν τα σημεία όπου οικονομικό επιτελείο και δανειστές συμφωνούν και κυρίως αυτά που διαφωνούν.

Στην συνέχεια, οι εκπρόσωποι των θεσμών θα αποχωρήσουν και θα αφήσουν ένα χρονικό περιθώριο περίπου 20 ημερών ώστε να ολοκληρωθούν μέτρα και δράσεις που θα έχουν συμφωνηθεί μέχρι και την Πέμπτη.

Ενδιάμεσα θα γίνει ένας απολογισμός στο Eurogroup της 7ης Νοεμβρίου ώστε να διαπιστωθεί σε ποια θέματα υπάρχει πρόοδος και ποια θα πρέπει να επιταχυνθούν.

Οι θεσμοί θα επιστρέψουν στην Αθήνα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο Νοεμβρίου για να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες που θα υπάρχουν με το πρόγραμμα μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου. Αν μάλιστα υπάρξει συμφωνία, η ελληνική πλευρά θέλει να ανοίξει άμεσα και το θέμα του χρέους, όπως προβλέπει η συμφωνία της 24ης Μαΐου.

Τα σημερινά ραντεβού

Για σήμερα Δευτέρα το πρόγραμμα των συναντήσεων με τους επικεφαλής των θεσμών προβλέπει από τις 10:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι συζήτηση για τα δημοσιονομικά θέματα, στην οποία θα συμμετάσχουν από ελληνικής πλευράς ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης, και από τις 12:00 έως τις 13:00 συζήτηση για θέματα κοινωνικής πρόνοιας με τη συμμετοχή του κ. Χουλιαράκη και της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώς Φωτίου.

Εργασιακά: «Σκληρό» με το καλημέρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Από την πρώτη συνάντηση που είχαν χθες με τον υπουργό Εργασίας και με αντικείμενο τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, οι εκπρόσωποι των θεσμών έδειξαν τις προθέσεις τους ειδικά για το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς σύμφωνα με τον κ. Κατρούγκαλο οι εκπρόσωποι των πιστωτών χαρακτήρισαν το προηγούμενο σύστημα των διαπραγματεύσεων για τους μισθούς ως «στρεβλό σύστημα» που οδήγησε σε χαμηλή παραγωγικότητα και ως βασικό παράγοντα της χαμηλής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση για τη στάση που τήρησε η εκπρόσωπος του ΔΝΤ κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι το Διεθνές Ταμείο επανήλθε «με τις γνωστές ακραίες θέσεις του». Σύμφωνα με τον κ. Κατρούγκαλο, βασικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι «η αναστροφή της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων των τελευταίων χρόνων που επήλθαν με την επιβολή μνημονιακών ρυθμίσεων».

Όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας, η ελληνική πλευρά δεν συζητά θέματα που έχουν κλείσει με αποφάσεις δικαστηρίων, όπως είναι το θέμα της διαιτησίας για το οποίο υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δίνει τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, αλλά και θέματα που αφορούν τον κατώτατο μισθό, για τον οποίο ο ευρωπαϊκός χάρτης κοινωνικών δικαιωμάτων δεν προβλέπει διαφορετικό μισθό για τους νέους κάτω των 25 ετών σε σχέση με τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών.

Για το μείζον θέμα του ορίου των ομαδικών απολύσεων ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι «περιμένουμε την οριστική απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου». Σύμφωνα με τον κ. Κατρούγκαλο, όπως η ελληνική κυβέρνηση θα σεβαστεί την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου για το θέμα των ομαδικών απολύσεων, έτσι και οι εκπρόσωποι των θεσμών θα πρέπει να σεβαστούν τα θέματα εκείνα για τα οποία υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Ο υπουργός Εργασίας επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι για το θέμα των εργασιακών σχέσεων, όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που έχουν τοποθετηθεί μέχρι τώρα «βρίσκονται πολύ κοντά στις δικές μας θέσεις, για τον απλούστατο λόγο ότι οι δικές μας θέσεις είναι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο».

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε χθεσινή του συνέντευξη στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, «το ΔΝΤ είναι αλήθεια ότι ζητεί άλλα πράγματα, αλλά αυτά τα πράγματα τα έχουμε λήξει με τους Ευρωπαίους, έχει λήξει αυτή η φάση της διαπραγμάτευσης και δεν επιστρέφουμε πίσω», ενώ τονίζει με έμφαση ότι δεν πρόκειται να ξανανοίξει η συζήτηση για το ασφαλιστικό.

Τρεις άξονες

Η διαπραγμάτευση που ξεκίνησε χθες έχει ως βάση τρία μείζονα θέματα: α) την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, β) τις ομαδικές απολύσεις και γ) τον συνδικαλιστικό νόμο. Ο κ. Κατρούγκαλος εκτιμά ότι για το θέμα της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων θα υπάρξει συμφωνία, επειδή είναι η ανάγκη να τηρηθεί η νομιμότητα. Η δεύτερη βάση συζήτησης, που επίσης έχει γίνει αντικείμενο συμφωνίας και από την άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένου και του ΔΝΤ, είναι το πόρισμα της Επιτροπής Ανεξάρτητων Ειδικών. «Με βάση αυτές τις δύο μεθοδολογικές αρχές, θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα» ανέφερε ο υπουργός Εργασίας.

Ο υπουργός Εργασίας εκτιμά ότι η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για τα εργασιακά θα είναι ιδιαίτερα σκληρή και επαναλαμβάνει τη βασική θέση της ελληνικής κυβέρνησης για επιστροφή «στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, σε αυτό που έχουν όλες οι υπόλοιπες χώρες». Μάλιστα, όπως επεσήμανε, μέχρι τώρα όλα τα ευρωπαϊκά όργανα που έχουν τοποθετηθεί για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Συμβούλιο Υπουργών – επιτροπή των ανεξάρτητων ειδικών), «στην πραγματικότητα βρίσκονται πολύ κοντά στις δικές μας θέσεις, για τον απλούστατο λόγο ότι οι δικές μας θέσεις είναι όχι απλώς ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, αλλά είναι η υπεράσπιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου».

Αναφερόμενος στην προσφυγή της ΓΣΕΕ κατά των ρυθμίσεων των τριών μνημονίων στις εργασιακές σχέσεις, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι «όλες οι αποφάσεις που θα εκδοθούν από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ακριβώς επειδή οριοθετούν την ευρωπαϊκή νομιμότητα, είναι δεσμευτικές και για τα δύο μέρη». Για τον υπο-κατώτατο μισθό (sub- minimum wage) των νέων έως 25 ετών, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι ήδη υπάρχει ένα θετικό κεκτημένο από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και αυτό το κεκτημένο είναι αντίθετο στον ευρωπαϊκό κοινωνικό χάρτη.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων