Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΠΟΠΕΚ – Παράνομη διακίνηση υγρών καυσίμων & υγραερίων – η σημερινή κατάσταση

ΠΟΠΕΚ – Παράνομη διακίνηση υγρών καυσίμων & υγραερίων – η σημερινή κατάσταση

Διαφήμιση

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ».
(Λαθρεμπόριο, Νοθεία, Δασμοφοροδιαφυγή, Κλοπή, κ.λπ.)

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ»
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ορισμός του Λαθρεμπορίου.

Σύμφωνα με τον Τελωνειακό Κώδικα. Ν. 2960/2001, και Ν.3583/2007.

1. Λαθρεμπορία είναι:

α. η εντός του τελωνειακού εδάφους εισαγωγή ή εξ αυτού εξαγωγή εμπορευμάτων υποκειμένων σε δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που εισπράττονται στα Τελωνεία, χωρίς τη γραπτή άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής ή σε άλλο από τον ορισμένο παρ’ αυτής τόπο ή χρόνο, 
β.οποιαδήποτε ενέργεια, που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ’ αυτών εισπρακτέων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων από τα εισαγόμενα ή εξαγόμενα εμπορεύματα, και αν ακόμη αυτά εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο διάφορο εκείνου που ορίζει ο νόμος.

Οι παραβάσεις της παραγράφου αυτής επισύρουν κατά των υπευθύνων πολλαπλό τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα και αν ακόμη ήθελε κριθεί αρμοδίως ότι δεν συντρέχουν τα στοιχεία αξιοποίνου λαθρεμπορίας.

Εισαγωγή

Είναι διαπιστωμένο και ομολογημένο από όλους τους παράγοντες, το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, δασμοφοροδιαφυγή, νοθεία, κλοπή, κ.λπ.) από το οποίο οι απώλειες των δημοσίων εσόδων ανέρχονται στο 1 δις ευρώ ετησίως, όπως έχει καταγγείλει από το βήμα της Βουλής στις 13/1/2012 ο

Πρωθυπουργός κ. Λ. Παπαδήμος, «Το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο η απώλεια εσόδων για το δημόσιο, που πιθανόν φθάνει σε ετήσιο ύψος 1.000.000.000 ευρώ, είναι επίσης το γεγονός ότι η απώλεια αυτή των εσόδων συμβαίνει σε μια εποχή που η χώρα δοκιμάζεται από ένα δημοσιονομικό πρόβλημα και οι νομοταγείς φορολογούμενοι πολίτες επιβαρύνονται, στα όρια της οικονομικής αντοχής, με φορολογικά βάρη και απώλειες εισοδήματος. Για τους λόγους αυτούς, το λαθρεμπόριο καυσίμων δεν είναι μόνο μία πηγή στέρησης εσόδων του προϋπολογισμού, αλλά πληγή στο κράτος δικαίου και στη νομιμότητα. Συνιστά ένα κραυγαλέο πρόβλημα κοινωνικής αδικίας, διότι κάποιοι επιτήδειοι πλουτίζουν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου».

Προσφάτως η απώλεια δημοσίων εσόδων, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, προσδιορίζεται στα 150 μέχρι 300 εκατ. ευρώ.!!!!! Ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετεί ο καθένας.

Ο Γεν. Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Γ. Σούρλας, στην έκθεσή του πρίν από ένα χρόνο (Οκτ. 2014), στην σελίδα 28 αναφέρει, « Πέρασαν 15 χρόνια από τότε που εκφράσθηκε η πολιτική βούληση για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων καθώς και για την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών, σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης πετρελαιοειδών προϊόντων. Όλα αυτά όμως παρέμειναν σε θεωρητικό επίπεδο. Πέρασαν 5 χρόνια (σήμερα 6), από την ψήφιση της πρώτης νομοθετικής ρύθμισης και ακόμη τα συστήματα δεν λειτουργούν, στο σύνολο τους, στη πράξη. Δεκάδες χρόνια παλινωδιών, πολιτικά τερτίπια, καταστάσεις που προσβάλλουν κάθε έννοια υπευθυνότητας, νομιμότητας, διαφάνειας και πολιτικής αξιοπρέπειας».

Κλείνοντας την Έκθεση του στο κεφάλαιο για τα καύσιμα, ισχυρίζεται ότι,

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ».

Είναι εγκληματικό σήμερα να συνθλίβονται οικονομικά οι Έλληνες πολίτες με μειώσεις μισθών και συντάξεων, κατάργηση κοινωνικών παροχών, υψηλή φορολόγηση των χαμηλών εισοδημάτων, και να μη μπορούν να καταπολεμήσουν την παράνομη διακίνηση καυσίμων και να συλλάβουν την εκτεταμένη δασμοφοροδιαφυγή.

Kαταγγέλλουμε ευθέως ότι την αποκλειστική ευθύνη για την μη καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, νοθεία, κλοπή, κ.λπ.) την έχουν μέχρι σήμερα όλες οι Κυβερνήσεις της τελευταίας εικοσαετίας, οι οποίες καλλιέργησαν σκοπίμως στην κοινή γνώμη τον μύθο, ότι για το λαθρεμπόριο των καυσίμων ευθύνονται αποκλειστικά σχεδόν και μόνον οι πρατηριούχοι!!!

Περιληπτικό ιστορικό

  1. Για πρώτη φορά το 1998, το Υπουργείο Οικονομικών αποφασίζει την συγκρότηση επιτροπής με την συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους χώρους της Αγοράς Πετρελαιοειδών, τεχνοκρατών, ειδικών επιστημόνων και υπηρεσιακών παραγόντων, προκειμένου να μελετήσουν το φαινόμενο του λαθρεμπορίου και να υποβάλουν προτάσεις για την αντιμετώπιση του. Το 1999 η επιτροπή εκδίδει το πόρισμα της, και ενώ λογικά θα περίμενε κανείς την άμεση αξιοποίηση του από την πολιτική ηγεσία, αυτό ετέθη στο αρχείο.
  2. Στην συνέχεια για την πάταξη της παράνομης διακίνησης καυσίμων, οι πρατηριούχοι πρότειναν το 2002 με δική τους πρωτοβουλία, την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών, σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης των καυσίμων, για τον απόλυτο έλεγχο και την παρακολούθηση κάθε λίτρου καυσίμου από την είσοδο του στην Ελλάδα μέχρι την κατανάλωση του. Η πρόταση των πρατηριούχων είχε ως βάση τα επιτεύγματα και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, το δε κόστος εφαρμογής και εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια διάθεσης και διακίνησης των καυσίμων (200 εκατ. ευρώ περίπου) θα μπορούσε να καλυφθεί άπαξ και εξ ολοκλήρου από τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού πετρελαιοειδών (ν.3335/2005, άρθρο 11), τα οποία μόνον για την πενταετία 2008-2012, ήταν 374.848.289,99 εκατομμύρια ευρώ, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.
  3. Πριν όμως υιοθετηθεί τελικώς η πρόταση των πρατηριούχων, το 2006 αποφασίστηκε εκ νέου από το Υπουργείο Οικονομικών η συγκρότηση νέας Ομάδας Εργασίας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των καυσίμων. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή το 2007 εκδίδεται πόρισμα με πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, το οποίο καταλήγει στο αρχείο.
  4. Το 2008 αποφασίζεται εκ νέου η συγκρότηση τρίτης επιτροπής, προκειμένου να μελετήσει εκ νέου το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφοροδιαφυγή, κλοπή, κ.λπ.), σαν να μην αρκούσαν τα δύο προηγούμενα πορίσματα, για την πάταξη των κυκλωμάτων που λυμαίνονταν το δημόσιο χρήμα. Τα 2009 εκδίδεται το πόρισμα της επιτροπής στο οποίο καταγράφεται επισήμανση των μελών της, ότι δεν τους δόθηκε η αρμοδιότητα να μελετήσουν και να προτείνουν το σημαντικότερο για τα ολοκληρωμένα συστήματα ελέγχου παρακολούθησης της διακίνησης καυσίμων, αυτό των διυλιστηρίων. Και αυτό το πόρισμα δεν αξιοποιήθηκε.

Τελικά υιοθετήθηκε η πρόταση των πρατηριούχων και αξιοποιήθηκε προς το παρόν μόνον επικοινωνιακά, σαν ιδέα αποτελεσματικού ελέγχου της παράνομης διακίνησης καυσίμων, αλλά δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να εφαρμοσθεί.

ΓΙΑΤΙ ;

Ο λόγος, η έλλειψη πολιτικής βούλησης για σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και την διαφθορά, η ανυπαρξία σχετικής μελέτης εφαρμογής και προγραμματικού σχεδιασμού, με την παράλληλη εμπλοκή και την σύγχυση αρμοδιοτήτων εφαρμογής, στις υπηρεσίες 6 Υπουργείων!!!

Πρώτο λάθος, εφαρμογής, αντί να επιβάλλει την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών σε πετρελαϊκές επιχειρήσεις που εισάγουν, διυλίζουν, εξάγουν και εμπορεύονται αφορολόγητα καύσιμα, το επιβάλλει στα πρατήρια!!! (με ένα πλήθος Νομοθετικών και Υπουργικών διατάξεων) που δεν κάνουν λαθρεμπόριο, αλλά ένας μικρός αριθμός πρατηρίων του 5-7% περίπου είναι κλεπταποδόχοι και διακινητές ποσοτήτων, λαθρεμπορικών καυσίμων.

Δεύτερο λάθος, αντί να απογράψει και να καταγράψει σε βάση δεδομένων το σύνολο των αποθηκευτικών χώρων (Δεξαμενές) που βρίσκεται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, δια μέσου των οποίων διακινούνται πετρελαιοειδή προϊόντα και ιδιαίτερα των υποεδάφιων δεξαμενών κ.λπ., για την εγκατάσταση του συστήματος, τελικώς αυτό εγκαθίσταται μόνον, στις κατά δήλωση δεξαμενές.

Τρίτο λάθος, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και απόλυτου ελέγχου των δεδομένων του ηλεκτρονικού συστήματος εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης των καυσίμων, έπρεπε να προκηρυχτεί Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την απόκτηση του συστήματος από το Ελληνικό Δημόσιο, με προκαθορισμένες αυστηρές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ενιαίο λογισμικό), το σύνολο του κόστους (200 εκ. ευρώ), θα μπορούσε να καλυφθεί άπαξαπό τον Ειδικό Λογαριασμό Πετρελαιοειδών (Ν.3335/2005) για να συλλάβει την εκτιμώμενη δασμοφοροδιαφυγή του 1 δις ετησίως

Τέταρτο λάθος, αντί ο έλεγχος για την παράνομη διακίνηση καυσίμων να ξεκινήσει από τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή πετρελαϊκές επιχειρήσεις που εισάγουν, διυλίζουν, διακινούν και εμπορεύονται αφορολόγητα πετρελαιοειδή προϊόντα, ξεκίνησε από τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή πρατήρια υγρών καυσίμων!!!-

ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗ ή ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ;

Τελικώς ανατέθηκε η εγκατάσταση του συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών, μη ενιαίου λογισμικού, ακαθόριστων τεχνικών προδιαγραφών και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας ως προς την έκδοση, αποστολή και υποδοχή δεδομένων, σε μη διαπιστευμένες εταιρίες, αλλά σε όλες όσες δήλωσαν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην εγκατάσταση του, αναρτώντας σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έτσι η επιλογή της εγκαταστάτριας εταιρίας, όσο και το κόστος εγκατάστασης και υποστήριξης του συστήματος, είναι στην ελεύθερη βούληση των υπόχρεων προς τούτο επιχειρήσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς αξιοπιστίας και ελέγχου των τελικών δεδομένων.

Προς αποφυγή αντιδράσεων για το κόστος εγκατάστασης του συστήματος, προβλέφθηκε και εγκρίθηκε να επιδοτηθούν μόνον οι πρατηριούχοι και οι έμποροι πετρελαίου θέρμανσης με 40% περίπου του κόστους.

Η επιδότηση προς το παρόν είναι όνειρο απατηλό, μπλεγμένο στα γρανάζια της κλασικής πλέον γραφειοκρατίας.

Ας δούμε λοιπόν που βρισκόμαστε σήμερα και πως απαξιώνεται σταδιακά η πρόταση των πρατηριούχων, για τον απόλυτο έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης διάθεσης και διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, δασμοφοροδιαφυγή, νοθεία, κλοπή, κ.λπ.).

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και η σημερινή κατάσταση.

Ν.3784/2009 (ΦΕΚ Α/137/7.8.2009) άρθρο 31 παρ. 7 «Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας (πρατήρια, έμποροι πετρελαίου θέρμανσης) υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εγκατάσταση κ.λπ.».

Επισήμανση: Μετά από 5,5 χρόνια Υπουργικών συσκέψεων, Υπουργικών αποφάσεων, παλινωδιών και παρατάσεων το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης στα πρατήρια, (πλήν Νομού Κεφαλονιάς 31/12/14), έληξε θεωρητικά στις 27/8/14 και στις εγκαταστάσεις των εμπόρων πετρελαίου θέρμανσης στις 14/10/14.

Από το 2009 μέχρι σήμερα, για την εφαρμογή του συστήματος στα Πρατήρια και στις εγκαταστάσεις των Εμπόρων πετρελαίου θέρμανσης έχουν εκδοθεί παραπάνω από 50 διατάξεις και εγκύκλιοι.

Σήμερα ακόμη οι περισσότερες Περιφέρειες δεν έχουν ενημερωμένο αρχείο και δεν γνωρίζουν πόσα είναι τα ενεργά Πρατήρια και οι εγκαταστάσεις Εμπόρων πετρελαίου θέρμανσης της περιοχής τους και πόσοι έχουν εγκαταστήσει το σύστημα!!!.

Επίσης δεν γνωρίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες τον αριθμό των δεξαμενών που υποχρεούνται να συνδεθούν με το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών, αφού ο αριθμός των προς έλεγχο δεξαμενών είναι κατά δήλωση των υπόχρεων επιχειρήσεων και όχι αποτέλεσμα απογραφής των υπηρεσιών.

Σήμερα όλα τα συναρμόδια Υπουργεία δεν γνωρίζουν σε τι ποσοστό των λειτουργούντων Πρατηρίων, έχει εγκατασταθεί το σύστημα και η ΓΓΠΣ δεν μπορεί να διασταυρώσει τα δεδομένα που αποστέλλονται καθημερινά.

Τα λάθη τους και την ανεπάρκεια τους προσπάθησαν να την καλύψουν επικοινωνιακά με εξοντωτικά πρόστιμα στους πρατηριούχους για δήθεν εκπρόθεσμη εγκατάσταση του συστήματος. Η εκπρόθεσμη εγκατάσταση σε πολλές περιπτώσεις οφείλεται στην έλλειψη υποδομής των εγκαταστατριών εταιριών να ανταποκριθούν στο πλήθος Πρατηρίων και Εγκαταστάσεων πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και στο πλήθος των διατάξεων και των τροποποιήσεων. 

Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α/86/11.4.2012) άρθρο 320 παρ.6 υποπ. 9 «….επεκτείνεται η εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις διαδικασίες και τους όρους εγκατάστασης, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».

Επισήμανση: Προς το παρόν η διάταξη δεν εφαρμόζεται και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής!!!! Δύο σκάφη του Λιμενικού που αγοράσθηκαν 2.030.000 ευρώ, για τον έλεγχο διακίνησης ναυτιλιακών καυσίμων παραμένουν παροπλισμένα.

Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α/86/11.4.2012) άρθρο 320 παρ. 7 «Ειδικά για τις φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες κατέχονται ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 72 εγκαθίστανται ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών στα οποία συνδέεται υποχρεωτικά φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι προδιαγραφές (…………….) το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».

Επισήμανση: Η σχετική ΚΥΑ ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β/1156) εκδόθηκε στις 30/4/2014 με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τον Ιούλιο 2016!!! 

Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α/86/2012) άρθρο 320 παρ. 1 «Με κοινή απόφαση καθορίζεται η υποχρεωτική εγκατάσταση ηλεκτρονικού σήματος εντοπισμού σε βυτιοφόρα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα με δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων».

Επισήμανση: Η διάταξη παραμένει σε εκκρεμότητα, δεν εφαρμόζεται!!!

Ν.4072/2012 άρθρο 320 παρ. 2γ « Τα υγρά καύσιμα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ιχνηθετούνται με ραδιοϊσότοπα ή μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Υγρά καύσιμα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν και δεν ανιχνεύεται η σήμανση τους με ραδιοϊσότοπα ή μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεωρούνται παράνομα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά. Με ΚΥΑ ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ανά είδος καυσίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».

Επισήμανση: Η διάταξη παραμένει σε εκκρεμότητα, δεν εφαρμόζεται!!!, που σημαίνει ότι όλα τα καύσιμα που διακινούνται από την ψήφιση της ως άνω διάταξης και μέχρι σήμερα, είναι παράνομα.

Ποίοι ευθύνονται; Υπάρχουν ποινικές ευθύνες;

Υ.Α Δ1/Β/7364/30.3.2012 (ΦΕΚ 1116/Β/2012) βάση του Ν.3054/2002 άρθρο 3, «Δημιουργία Συστήματος Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών για την αναλυτική παρακολούθηση της παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, εισαγωγής, εξαγωγής και διακίνησης αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων». Δεν είναι προς το παρόν γνωστό αν υπάρχει Σύστημα Διαχείρισης Στοιχείων και Πληροφοριών!!! Â

Ν.4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/8.8.2013) άρθρο 31 παρ. 10 «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επεκτείνεται η εφαρμογή των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών α)στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων, β) στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, γ)στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και δ)στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ), που αποτελούν υλικά πρόσμιξης στα υγρά καύσιμα».

Επισήμανση: Για τις εγκαταστάσεις των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης η ολοκλήρωση προέβλεπε την 14η Οκτωβρίου 2014, για όλα τα υπόλοιπα σημεία διακίνησης, δεν έχει εκδοθεί ΚΥΑ και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα!!!

Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α/85/2014), προστέθηκε στο Ν.3887/2010 άρθρο 4 παρ.3 (ΦΕΚ 174 Α 2010) που αφορά παντός είδους εταιρείες με στόλους αυτοκινήτων. «Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για την φύλαξη και συντήρηση τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστικά Υπηρεσία».

Επισήμανση: Δεν προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών. Με αυτή την διάταξη μπορεί να δημιουργηθούν εκατοντάδες σημεία παράνομης διακίνησης αφορολόγητων καυσίμων!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παραμένουν εκτός πρόβλεψης ελέγχου και σχετικού χρονοδιαγράμματος τα προς Εξαγωγή καύσιμα, οι εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Μεγάλων Καταναλωτών και των Πρατηρίων Αφορολόγητων Καυσίμων.

Η αδυναμία όμως του ελέγχου και πάταξης της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφοροδιαφυγή, κλοπή, κ.λπ.), δεν οφείλεται μόνον στην έλλειψη νομοθετικών και υπουργικών διατάξεων, αλλά στην πλημμελή εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ Α 230/2002) και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες των άρθρων 16 και 17 του ιδίου νόμου.

Το 2005 για την εφαρμογή του βασικού νόμου (3054/ΦΕΚ Α/230/2002), που ρυθμίζει την λειτουργία της Αγοράς Πετρελαιοειδών σε όλα τα στάδια διακίνησης, συστήνεται με το άρθρο 3 του Ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95Α), υπηρεσία με τον τίτλο «Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων» (ΚΕΔΑΚ) η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης(ΔΕΔΑΚ) του πρ. Υπ. Ανάπτυξης Π.Δ. 54/2006(ΦΕΚ 58Α).

Στη παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν.3335/2005, περιγράφονται ακριβώς οι αρμοδιότητες των ΚΕΔΑΚ, όπως, «Τα ΚΕΔΑΚ ασκούν επιτόπιο έλεγχο σε εγκαταστάσεις και άλλα μέσα διύλισης, αποθήκευσης , μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα, διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και οποιασδήποτε μορφής βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις, όπου πιθανολογείται ότι αποθηκεύονται ή διακινούνται πετρελαιοειδή προϊόντα».

Με την Υ.Α Δ19/Φ11/οικ13098/1156 (ΦΕΚ Β 1039/2010) καθορίζονται και περιγράφονται «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα. − Σφράγιση εγκαταστάσεων».

Με το Π.Δ 100 (ΦΕΚ Α 167/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» στο Άρθρο 43 «Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες»

Οι έλεγχοι μέχρι τώρα περιορίζονται μόνον σε πρατήρια και κατά προτίμηση στα πρατήρια του Ν. Αττικής. ΓΙΑΤΙ ;;

Μετά απ’ αυτή την χαοτική κατάσταση για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, δασμοφοροδιαφυγή, νοθεία, κλοπή, κ.λπ.), με χαρακτηρισμένη Εξαιρετικώς Επείγουσα, απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη στις 27/6/2014 (ΑΔΑ:7ΛΝΥΗ-ΝΞ7), συγκροτήθηκε Διυπουργική Επιτροπή από επτά (7) Γραμματείς των εμπλεκόμενων Υπουργείων και σχετικής ομάδας εργασίας (ΑΔΑ:ΩΠΠ3Η-ΡΩ2), οι οποίοι θα επιλαμβανόταν του συντονισμού για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων. H Διυπουργική Επιτροπή δεν γνωρίζουμε αν και πότε συνεδρίασε, σε διάστημα 16 μηνών μετά την συγκρότηση της, και ποιες αποφάσεις έχει πάρει.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2014, με συνέντευξη του το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ), κατήγγειλε στα ΜΜΕ και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, την επικρατούσα κατάσταση για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, κ.λπ. Αποτέλεσμα, εκφοβισμός, απειλές και επιβολή προστίμων σε πλήθος πρατηριούχων.

Για την αξιοπιστία και την συνέπεια του Κράτους πρέπει να διαγραφούν όλα τα πρόστιμα που επεβλήθησαν σε πρατηριούχους, οι οποίοι υπέγραψαν και ανέθεσαν αποδεδειγμένα εντός των προθεσμιών στις προτεινόμενες εγκαταστάτριες εταιρίες από την λίστα του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την προκαταβολή χρημάτων, για την εγκατάσταση του συστήματος. Για την καθυστέρηση εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος δεν ευθύνονται οι πρατηριούχοι, αλλά οι εγκαταστάτριες εταιρίες.

Ακούγεται πολύ αστείο να επιβάλλονται πρόστιμα στους πρατηριούχους που δεν εγκατέστησαν έγκαιρα το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου διακίνησης καυσίμων, χωρίς οι ίδιοι να ευθύνονται και να μη καταλογίζονται σ’ αυτούς που ευθύνονται για την μη ιχνηθέτηση των καυσίμων που διακινούνται και αποθηκεύονται παράνομα (Ν.4072/2012) τα τελευταία τρία χρόνια.

Πετρέλαιο Θέρμανσης – Εξίσωση του Ε.Φ.Κ

Η εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο 2012, ήταν άλλο ένα εξ αρχής αποτυχημένο μέτρο, όπως και ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ το 2008, στο πλαίσιο των ερασιτεχνικών πειραματισμών για την δήθεν καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Εμείς το επισημάναμε έγκαιρα αλλά οι ειδικοί σύμβουλοι των Υπουργείων είχαν άλλη άποψη. Έτσι λοιπόν σκεφθήκανε, αφού δεν μπορούμε να συλλάβουμε τα διαφυγόντα δημόσια έσοδα, λόγω ανικανότητας των ελεγκτικών μηχανισμών, ας αναγκάσουμε τους καταναλωτές να τα καλύψουν πληρώνοντας μεγαλύτερο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Αποτέλεσμα διαπιστωμένο πλέον από τα στοιχεία του Γεν. Λογιστηρίου του Υπουργείου Οικονομικών η πλήρης οικονομική αποτυχία του μέτρου, αφού το μέτρο των ειδικών συμβούλων για την δήθεν καταπολέμηση της λαθρεμπορίας, κόστισε στα δημόσια έσοδα για τις χειμερινές περιόδους Οκτ.2011 – Απρ.2015, γύρω στα 750 εκατ. ευρώ, από την μειωμένη είσπραξη ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, από τις επιχειρήσεις που διακινούν πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω μειωμένων πωλήσεων, συνολικά με τα ποσά των επιδοτήσεων. Η απώλεια είναι ακόμη μεγαλύτερη αν συνυπολογίσει κανείς τα διαφυγόντα έσοδα από την αύξηση της λαθρεμπορίας ναυτιλιακών και των καυσίμων εξαγωγής, τα οποία είναι απαλλαγμένα από κάθε φορολόγηση. Επίσης το αποτυχημένο εξ αρχής μέτρο της εξίσωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, στέρησε από χιλιάδες οικογένειες με μικρά παιδιά, αρρώστους και ηλικιωμένους, για δύο ευτυχώς ήπιους σχετικά χειμώνες (2011-2012 και 2012-2013), το κοινωνικό αγαθό της θέρμανσης, επιβάρυνε την μόλυνση του περιβάλλοντος από την καύση ακατάλληλων υλικών, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και μείωσε τον τζίρο των πετρελαϊκών επιχειρήσεων κατά 70%, αυξάνοντας την ανεργία και τα λουκέτα.

Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν λόγω της απόλυτης έλλειψης πολιτικής βούλησης να ληφθούν μέτρα που θα έφερναν αντιμέτωπο το κράτος με το ίδιο το λαθρεμπόριο.

Όλα θα μπορούσαν να είναι αλλιώς και η χώρα να απαλλαγεί από την γάγγραινα της παράνομης διακίνησης καυσίμων, αν γινόταν το ιστορικό βήμα της ολομέτωπης σύγκρουσης του κράτους και του πολιτικού συστήματος με τα ισχυρά συμφέροντα του λαθρεμπορίου.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), συνιστά στην σημερινή Κυβέρνηση την άρση του αποτυχημένου και μόνον επικοινωνιακού μέτρου της εξίσωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, χωρίς να χρειάζεται η συναίνεση της τρόϊκα, αφού επιτρέπεται από την Οδηγία 2003/96/ΕΚ και την επαναφορά του στα επίπεδα του Μαρτίου 2011 (60€/χιλιόλιτρο).

Η εκ νέου από τον ΣΥΡΙΖΑ, επαναφορά προς ψήφιση της σχετικής τροπολογίας που είχε καταθέσει την 8η Σεπτεμβρίου 2014, θα αυξήσει τα δημόσια έσοδα του Φ.Π.Α από την μεγάλη αύξηση των πωλήσεων μέχρι το τέλος της νέας χειμερινής περιόδου, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα να ζεσταθούν χιλιάδες οικογένειες.

Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, νοθεία, κλοπή, κ.λπ.), είναι ξεκάθαρα θέμα ουσιαστικής πολιτικής βούλησης και συγκεκριμένων ενεργειών που δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα. Μοναδική λύση η άρση όλων των γραφειοκρατικών εμποδίων και η απλούστευση με αυστηρό χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών, σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης των καυσίμων και των υγραερίων.

Σήμερα στο αιώνα της τεχνολογικής και ηλεκτρονικής εξέλιξης, που όλα παρακολουθούνται από χιλιάδες χιλιόμετρα, είναι αδιανόητο οι υπηρεσίες ενός συντεταγμένου Κράτους να μη μπορούν να παρακολουθήσουν ένα λίτρο καυσίμου, από την εισαγωγή του μέχρι την κατανάλωση του.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), θα συνεχίσει να υποστηρίζει την εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών, σε όλα τα στάδια διακίνησης και διάθεσης των καυσίμων.

Υγραέριο Κίνησης

Τους τελευταίους μήνες αναπτύσσεται νέο φαινόμενο παραβατικότητας στο υγραέριο κίνησης. Κάποιοι, εκμεταλλευόμενοι τα νομοθετικά κενά και την έλλειψη σχετικών ελέγχων, διαθέτουν βιομηχανικό υγραέριο ως υγραέριο κίνησης, τσεπώνοντας την διαφορά του ΕΦΚ, σε βάρος των δημοσίων εσόδων.

Για το θέμα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, πριν πάρει διαστάσεις η παραβατικότητα, ανάλογη με την αγορά πετρελαιοειδών. 

Προτάσεις

1. Ουσιαστική Πολιτική βούληση,
2. Ολιγομελές Επιτελικό Συντονιστικό Όργανο (τριμελές), αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης, ευρέων αρμοδιοτήτων με αυστηρό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για την έκδοση όλων των σχετικών διατάξεων, με την εποπτεία της Ειδικής Επιτροπής για την καταπολέμηση της Διαφθοράς.
3. Απογραφή και καταχώρηση σε κεντρική βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ των αδειών λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται α)στις Εισαγωγές, Διύλιση, Εμπορία, Μεταφορά Πετρελαιοειδών προϊόντων και Υγραερίων, β)των επιχειρήσεων που επεξεργάζονται και διακινούν πετρελαιοειδή απόβλητα (slops) και γ)όλων των μεταφορικών μέσων χερσαίων και θαλάσσιων.
4. Απογραφή και καταχώρηση σε κεντρική βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., όλων των δεξαμενών αποθήκευσης Πετρελαιοειδών προϊόντων και Υγραερίων, σταθερών και κινητών, επίγειων και υπόγειων, χωρητικότητας πάνω από 5 κυβικά.
5. Οργανωτική Αναδόμηση, Στελέχωση και Εκπαίδευση των υπαλλήλων της «Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων(ΔΕΔΑΚ)», για τον ουσιαστικό και πλήρη έλεγχο της Αγοράς Πετρελαιοειδών και Υγραερίων σε συνεργασία με το Υπ. Οικονομικών (ΣΔΟΕ), Υπ. Ναυτιλίας (Λιμενική Αστυνομία), Υπ. Προστασίας του Πολίτη (ΕΛ.ΑΣ), Γενικό Χημείο του Κράτους.
6. Αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε όλα τα στάδια παραγωγής, διύλισης, αποθήκευσης, διακίνησης, εμπορίας κ.λπ., μέχρι τέλος Ιουνίου 2016..

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μοιραστείτε το

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων